Hopp til innhold

Fra 1.mars gikk daglig leder ned fra 100% til 80% stilling. Fra og med uke 10 skal hun ha fri onsdager.
Ber om at telefon, SMS og Messenger ikke benyttes på fridag, kveld, helg, helligdager etc. Utenfor kontortid er det e-post som er kontaktpunkt.

Oppfordrer samtidig flere til å bruke fotballgruppen for fotballspørsmål, håndballgruppen for håndballspørsmål, og å fremme sine saker gjennom disse.

Gossen IL er evig takknemlig for at vi får være en del av Prosjekt Tilhørighet hos MFK. Det familieeide firmaet til Kjell Inge Røkke, TRG, har støttet frivillige organisasjoner med over 100 millioner siden 2006! Det er mye penger, og noe av dette har også kommet Gossen IL til gode. Det høres nesten for godt ut til å være sant, men det ER faktisk sant. Når du kjøper sesongkort gjennom Prosjekt Tilhørighet, gir TRG bortimot tilsvarende sum til den organisasjonen som du velger og som står ditt hjerte nærmest. Summen blir bestemt av hvor ofte du kommer på kamp, men minimum 80% av verdien på sesongkortet blir tildelt.

Tusen takk til alle som har gitt og gir sin dedikasjon av sesongkort til Gossen IL. Det utgjør så utrolig mye for våre medlemmer!

Alt om priser og fordeler med sesongkort finner du her:
www.herkommermolde.no

Har du ikke kort fra før men ønsker å kjøpe så ta gjerne kontakt med oss først om du vil det eller du kan bestille direkte ved å klikke her. Da er det viktig at du velger "Gossen Idrettslag" når du får opp valg om hvem du vil støtte.

Om du har kort fra før og ønsker å bytte fra en annen organisasjon til GIL, så er det mulig ved å sende en mail til billett@moldefk.no.

Vi ønsker også at flere bedrifter støtter oss, og der trenger vi støtte fra alle i GIL: snakk med din bedrift hvor du jobber om de har sesongkort, og gjerne inviter de til å støtte Gossen IL med et eller flere kort! Det viser seg at ansatte som spør og gjør en jobb rundt dette har stor innflytelse.

Bilde fra Aukra Arena

Gossen ILs årsmøte er satt til onsdag 28.februar, men vi mangler fremdeles personer til flere sentrale verv i styret. Et årsmøtevalgt hovedstyre er en absolutt forutsetning for at det skal være lovlig drift i idrettslaget.

- Ønsker du å lære mer om hvordan organisasjoner driftes?
- Ønsker du med tid å stunder en lederstilling i det private, stat eller kommune?
- Ønsker du å bidra til å gjøre Norges triveligste idrettslag enda triveligere?
Da vil et styreverv i Gossen IL gi deg mye nyttig erfaring å sette på CVen.

Vi mangler også frivillige i undergruppene, men det viktigste for oss nå er å få på plass personer til følgende verv: Nestleder, leder fotball og to styremedlemmer.

Styrets hovedansvar er å sørge for at Gossen ILs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet. I tillegg sørge for at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. Styret er ansvarlig for å utnevne ansvarlige for barneidretten og politiattestordningen og følge opp at disse blir overholdt, samt etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse. Styret vil være sentral i kvalitetsklubbarbeidet som pågår i disse dager. En del oppgaver er delegert til daglig leder som også ivaretar daglig drift.

Er du ny her er dette arbeidet en fin måte å bli kjent med folk. De som sitter i valgkomiteen og hovedstyret i idrettslaget har ikke full oversikt over alle på øya, og kanskje har du gått «under radaren» hos oss. Kjenner du noen potensielle kandidater? Tips oss!

Kontaktperson i valgnemnda:
Arnstein Rød
99 57 26 90 | Arnstein.rod@shell.com

Norsk idrett er tuftet på frivillighet. Ulike former for dugnad sparer idrettslaget for utgifter som ellers måtte vært dekket av medlemmene i form av kontingenter og avgifter.

GIL har nå utarbeidet en dugnadsoversikt. Både for at det enkelte medlem skal kunne se hvilke dugnader som planlegges ila. året, men også for å etterstrebe at dugnadene blir rettferdig fordelt. Mer info om dugnader generelt, samt kalenderen finner du her: Medlemskap -> Medlemsforpliktelser -> Dugnader

Det må påregnes noen endringer og tilføyelser ila. året.