Bli medlem

Gossen Idrettslag har ca 320 aktive medlemmer, og vi har plass til mange flere.

Ved å betale inn direkte til kontonummer 3910.34.33014 og merke innbetalingen med navn og adresse er du medlem.

 

Satser for året 2017:

 

Kontingent:

Medlemskontingent     kr. 250,-

Familiekontingent          kr. 700,-

Støttemedlem                 kr. 150,-

(Familiekontingenten dekker alle barn i husstanden under 18år.)

 

Treningsavgift:

Treningsavgift fotball barn 6-12 år:                         kr. 1000,-

Treningsavgift fotball ungdom 13-16 år:                 kr. 1.400,-

Treningsavgift fotball senior                                     kr. 1.000*/2.000,-

Lisens fakturert a-laget:                                              kr. 350,-

Treningsavgift håndball barn 6-12 år:                     kr. 1000,-

Treningsavgift håndball ungdom:                           kr.1.400,-

Treningsavgift håndball senior:                               kr 1.000*/2.000,-

Treningsavgift volleyball:                                           kr. 600,-

Treningsavgift klatring barn og ungdom:             kr. 600,-

Treningsavgift klatring voksne                               kr.1000,-

Treningsavgift idrettsskolen:                                     kr. 600,-

Treningsavgift badminton barn og ungdom:       kr. 600,-

Treningsavgift badminton voksne:                        kr.1000,-

 

* Avgift for lag som ikke spiller seriespill
** For lagidrettene Håndball og Fotball vil det bli gitt 50% avslag på idrett.nr 2 når man deltar på begge gruppene.

 

 

Hva dekker medlemskontingenten:

Medlemskontingenten skal bidra til å dekke en del av utgiftene som klubben har, f.eks. administrasjon, eiendomskostnader, strøm, lønn mm.

I tillegg gjør et medlemskap i klubben at man har mulighet til å påvirke klubbens beslutninger ved at man har stemmerett på årsmøter.

 

Hva dekker treningsavgiften:

I tillegg til medlemskontingenten må det enkelte medlem betale en treningsavgift til den aktiviteten medlemmet er aktiv i. Treningsavgiften er med å dekke bl.a. avgifter til krets, utstyr, drakter, forsikring, kampavvikling/dommerutgifter, deltakelse i cuper mm.

 

 

Alle som har et verv i klubben må være medlemmer. Trenere har fritak for å betale medlemskontingent.

 

NB! De spillerne som ikke betaler treningsavgift/kontingent i GIL er ikke spilleberettiget for klubben. Det betyr at spilleren ikke kan delta på treninger eller spille kamper. Klubben har ordninger for dem som av ulike årsaker ikke har mulighet å betale kontingenten/treningsavgiften. Disse må ta kontakt med daglig leder eller styreleder. Gjør oppmerksom på at dette er konfidensiell informasjon som bare omhandler klubb og bruker.

 

Skriv en kommentar