Hopp til innhold

Medlemsinformasjon

Innmelding

Alle kan bli medlem i Gossen IL.
Du kan søke om medlemskap gjennom Min Idrett eller ved å sende en e-post til post@gossen-il.no. De opplysningene vi trenger om deg er navn, adresse, fødselsdato, mobilnummer og e-postadresse. Er du mindreårig må vi samtidig ha kontaktinformasjon til dine foresatte.

 

Medlemsforpliktelser

  • 1. Betaling av kontingent og avgifter

Alle som ønsker å være medlem i GIL må betale medlemskontingent. Medlemskontingenten følger kalenderåret og skal bidra til å dekke en del av utgiftene som klubben har, f.eks. administrasjon, eiendomskostnader, strøm, lønn mm. Alle personer med verv er i henhold til NIFs regler pliktig å ha medlemskap i klubben. Trenere i GIL har fritak for å betale medlemskontingent. Både ordinære medlemmer over 15år og støttemedlemmer har stemmerett på årsmøte og kan på den måten være med å påvirke klubbens beslutninger.

I tillegg til medlemskontingenten må det enkelte medlem betale en treningsavgift til den aktiviteten medlemmet er aktiv i. Treningsavgiften er med å dekke utgifter til den aktiviteten bl.a. utstyr, drakter, avgifter til krets, kampavvikling/dommerutgifter, forsikring, deltakelse i cuper mm.

Det er lov å prøve seg et par ganger på trening før man melder seg inn i klubben. Men alle som har bestemt seg for å være med og som skal spille kamper må ha betalt både medlemskontingent og treningsavgift, dette er veldig viktig for at forsikringen skal gjelde.

Medlemskontingent 2017:
Ordinær medlem                         kr.   250,-
Støttemedlem                             kr.   150,-

Treningsavgift:
Fotball 2017  ***
Barn 6-12 år                                kr. 1.000,-
Ungdom 13-16 år                         kr. 1.400,-
Senior *                                       kr. 2.000,-

Badminton 2017
Barn og ungdom                            kr.   600,-
Voksne                                         kr. 1.000,-

Håndball 2017/2018  ***
Barn 6-12 år                                 kr. 1.000,-
Ungdom 13-16 år                          kr. 1.400,- **
Senior *                                        kr. 2.000,- **

Klatring 2017/2018
Barn og ungdom                           kr.   600,-
Voksne                                         kr. 1.000,-

Idrettsskole 2017/2018
1. og 2.klassinger                         kr.   600,-

* Halv pris for lag som ikke spiller seriespill
** Håndballspillere som betaler lisens får refundert beløp etter LISE satsene. Kvittering på betalt lisens sendes til post@gossen-il.no.
*** De som har betalt treningsavgift på fotball eller håndball, kan delta gratis på klatring.

GIL bruker medlemssystemet KlubbAdmin til fakturering. Du har tilgang til ditt medlemskap gjennom Min Idrett, både via web og app. Betalingskrav sendes på e-post og man kan velge om man vil betale giroen vedlagt eller direkte med kort via Min Idrett. De vi ikke har registrert e-postadresser på sender vi ut papirfaktura til. Dette er både arbeids- og kostnadskrevende, og lite miljøvennlig. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer å oppdatere kontaktinformasjon gjennom Min Idrett eller ved å ta kontakt med oss.

NB! De spillerne som ikke betaler treningsavgift/kontingent i GIL er ikke spilleberettiget for klubben og dekkes ikke av klubbens forsikringer. Det betyr at spilleren ikke kan delta på treninger eller spille kamper.
Klubben har ordninger for dem som av ulike årsaker ikke har mulighet å betale kontingenten/treningsavgiften. Disse må ta kontakt med daglig leder eller styreleder. Vi gjør oppmerksom på at dette er konfidensiell informasjon som bare omhandler klubb og bruker.

  • 2. Dugnader

Et idrettslag er et stort spleiselag som driftes gjennom en kombinasjon av betaling og dugnad. Trenere, oppmenn, styremedlemmer og andre med tillitsverv legger ned et utall dugnadstimer og gjør en formidabel jobb for GIL. De vanligste dugnadene ellers er kjøring på kamper, kioskvakt og andre vakter i forbindelse med Aukracupen, men også vedlikehold av egne bygg og anlegg, samt inntektsbringende dugnader for sponsorer og samarbeidspartnere kan forekomme.
For å kunne holde et rimelig kostnadsnivå både nå og i fremtiden forventes det at medlemmer og foreldre til medlemmer stiller på dugnadene de er satt opp til og at vi på denne måten drar lasset sammen.

Retningslinjer og kjøreregler for dugnader kan du lese mer om her.

 

Medlemsfordeler

Som medlem i Gossen IL får du 20% rabatt på kjøp av Umbro treningsutstyr hos vår samarbeidspartner Krambua på Aukrasenteret og 10% rabatt på hårklipp hos Hårlokken i Bakkemyra.

 

Opphør av medlemskap

Medlemskapet opphører først ved skriftlig beskjed til idrettslaget på e-post post@gossen-il.no.