Hopp til innhold

Medlemskontingent og treningsavgift

Medlemskontingent 2017:
Ordinær medlem                        kr.   250,-
Støttemedlem                             kr.   150,-

Treningsavgift:
Fotball 2017  ***
Barn 6-12 år                                kr. 1.000,-
Ungdom 13-16 år                        kr. 1.400,-
Senior *                                       kr. 2.000,-

Badminton 2017
Barn og ungdom                         kr.   600,-
Voksne                                         kr. 1.000,-

Håndball 2017/2018  ***
Barn 6-12 år                                 kr. 1.000,-
Ungdom 13-16 år                         kr. 1.400,- **
Senior *                                        kr. 2.000,- **

Klatring 2017/2018
Barn og ungdom                         kr.   600,-
Voksne                                         kr. 1.000,-

Idrettsskole 2017/2018 ****
1. og 2.klassinger                         kr.   600,-

* Halv pris for lag som ikke spiller seriespill
** Håndballspillere som betaler lisens får refundert beløp etter LISE satsene. Kvittering på betalt lisens sendes til post@gossen-il.no.
*** De som har betalt treningsavgift på fotball eller håndball, kan delta gratis på klatring.
**** Deltakere på idrettskolen trenger ikke betale medlemskontingent i tillegg til treningsavgiften.

Klubben har ordninger for de som av ulike grunner ikke kan betale. Les mer om det her.