Hopp til innhold

Medlemskontingent og treningsavgift

Medlemskontingent 2017:
Ordinær medlem                        kr.   250,-
Støttemedlem                             kr.   150,-

Treningsavgift:
Fotball 2017  ***
Barn 6-12 år                                kr. 1.000,-
Ungdom 13-16 år                        kr. 1.400,-
Senior *                                       kr. 2.000,-

Badminton 2017
Barn og ungdom                         kr.   600,-
Voksne                                         kr. 1.000,-

Håndball 2017/2018  ***
Barn 6-12 år                                 kr. 1.000,-
Ungdom 13-16 år                         kr. 1.400,- **
Senior *                                        kr. 2.000,- **

Klatring 2017/2018
Barn og ungdom                         kr.   600,-
Voksne                                         kr. 1.000,-

Idrettsskole 2017/2018 ****
1. og 2.klassinger                         kr.   600,-

* Halv pris for lag som ikke spiller seriespill
** Håndballspillere som betaler lisens får refundert beløp etter LISE satsene. Kvittering på betalt lisens sendes til post@gossen-il.no.
*** De som har betalt treningsavgift på fotball eller håndball, kan delta gratis på klatring.
**** Deltakere på idrettskolen trenger ikke betale medlemskontingent i tillegg til treningsavgiften.

Klubben har ordninger for de som av ulike grunner ikke kan betale. Les mer om det her.

Gossen Idrettslag holder drakter for alle våre spillere på håndball og fotball. Disse plikter man å levere tilbake på slutten av sesongen. Dersom drakten ikke leveres tilbake etter gjentatte purringer vil man bli fakturert kr 700,- pr. drakt.