Hopp til innhold

Organisasjonen GIL

Gossen idrettslag er et fleridrettslag som i dag engasjerer over 400 aktive medlemmer innenfor fotball (300), håndball (90), idrettsskole, klatring og badminton. Vår visjon er å være Norges triveligste idrettslag, med idrettens verdier fellesskap, glede, helse og ærlighet i fokus.

Hovedstyret 2018 består av følgende personer

Styreleder:      Hans Inge Terøy
Nestleder:       Åse Løvik
Styremedlem:     Roger Øien (leder bygg og anlegg)
Styremedlem:     Nancy Springer (leder fotball)
Styremedlem:     Ingeborg Gaupset (leder håndball)
Styremedlem:     Siv Pedersen
Styremedlem:     Jim Thomas Gundersen

Beate Solem er ansatt som daglig leder i 100% stilling for å ta seg av det økonomiske og administrative arbeidet, og har kontorsted på gamle fiskerfagskolen.

Torstein Jelsa Larsen er ansatt som sportslig leder i 30% stilling.

Dokumenter:
Lovnorm Gossen Idrettslag, vedtatt 22.03.2018
- Organisasjonskart 2018
- Rolleoversikt med kontaktinfo 2018

I forbindelse med Kvalitetsklubbarbeidet er det en ny sportsplan under utarbeidelse, denne er derfor ikke oppdatert. Ta kontakt med sportslig leder for alle spørsmål som gjelder trening/spillerutvikling/hospitering etc. Klubben jobber også med ei klubbhåndbok og rollebeskrivelser for alle verv i klubben.
- Sportsplan, versjon 3.1
- Vedlegg 1. Barneidrettsbestemmelsene
- Vedlegg 2. Retningslinjer for ungdomsidrett
- Vedlegg 4. Treneravtale, barn og unge
- Vedlegg 5. Retningslinjer for trenere
- Vedlegg 6. Hospitering i GIL fotball
- Vedlegg 7. Forslag til agenda for foreldre-spilermøter