Hopp til innhold

Organisasjonen GIL

Gossen idrettslag er et fleridrettslag som i dag engasjerer cirka 320 aktive medlemmer innenfor fotball, håndball, idrettsskole, klatring og badminton. Vår visjon er å være Norges triveligste idrettslag, med idrettens verdier fellesskap, glede, helse og ærlighet i fokus.

Hovedstyret 2017 består av følgende personer

Styreleder:          Hans Inge Terøy, tlf 95 29 41 21
Nestleder:           Roger Øien, tlf 93 43 12 37
Styremedlem:     Arnstein Rød, tlf 99 57 26 90
Styremedlem:     Edny Leikvoll, tlf 90 69 90 35
Styremedlem:     Kathrine Huse, tlf 48 23 47 36
Styremedlem:     Siw V. Varhaugvik, tlf 90 91 62 87
Styremedlem:     Thomas Breivik, tlf 90 85 81 22

Beate Solem er ansatt som daglig leder i 100% stilling for å ta seg av det økonomiske og administrative arbeidet, og har kontorsted på gamle fiskerfagskolen.

Torstein Jelsa Larsen er ansatt som sportslig leder.

Dokumenter:
- Gossen Idrettslag, godkjent lov, 17 mars 2017
- Organisasjonskart 2017
- årsmøte referat 2017

- Sportsplan, versjon 3.1
- Vedlegg 1. Barnerettigheter_2011
- Vedlegg 2. Retningslinjer for ungdomsidrett
- Vedlegg 4. Treneravtale, barn og unge
- Vedlegg 5. Retningslinjer for trenere
- Vedlegg 6. Hospitering i GIL fotball
- Vedlegg 7. Forslag til agenda for foreldre-spilermøter