Hopp til innhold

Idédugnad – klubbutvikling

Ettersom klubben er i prosess for å bli sertifisert som Kvalitetsklubb inviterer vi alle trenere, lagledere og personer med verv i GIL til idédugnad.
Tid: onsdag 29. november kl. 18-20.
Sted er ikke bekreftet enda og kommer senere.

For at dette ikke skal kollidere med trening har hovedstyret bestemt at alle våre baner og anlegg stenges, og treninger avlyses. Det gjelder også de som trener i gymsalen på skolen.
De som får treningstiden avlyst må evt. finne annen treningstid til erstatning.
Det er viktig at vi får mange og gode innspill og tilbakemeldinger fra de som hver uke erfarer hvordan ting fungerer og ikke fungerer i GIL, slik at vi kan bli bedre.

Vi ber om at Sportsplan, versjon 3.1 leses i forkant.
Samtidig må alle nøkler oppdateres så ta de med denne kvelden.

Vi vil gjerne vite hvem som kommer, derfor ber vi om påmelding innen fredag 24. november til post@gossen-il.no.

Til refleksjon før dugnaden: Hvordan kan GIL gjøre dagene som medlem og frivillig i idrettslaget enklere og triveligere?