Hopp til innhold

Betalingsavtaler

GIL ønsker ikke at barn står utenfor idretten på grunn av økonomiske årsaker. Vi har derfor betalingsordninger for de som av ulike grunner ikke kan betale kontingenter, avgifter og eventuelle egenandeler til forfall. Disse må ta kontakt med daglig leder eller styreleder. Vi gjør oppmerksom på at dette er konfidensiell informasjon som verken trenere eller andre får tilgang til/informasjon om.

Ta kontakt dersom du har:
*Kortvarige betalingsproblemer og behov for utsettelse/avbetaling.
*Langvarige betalingsproblemer og behov for fritak/delvis fritak for betaling.

Avtale gjelder for ett år av gangen.
Det gis ikke reduksjon med tilbakevirkende kraft.