Hopp til innhold

MOT

GIL deltar i lokalsamfunnet med MOT

Aukra kommune er en MOT-kommune.
MOT er en ideell landsomfattende stiftelse som driver holdningsskapende arbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter - i skoler og på fritidsarenaer.

MOTs visjon er varmere og tryggere oppvekstmiljø
MOT bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mester livet.
MOT styrker ungdoms mot til å ta vare på seg selv og andre.

MOTs kjerneverdier og grunnprinsipper er:
MOT til å si nei
MOT til å leve
MOT til å bry seg.

Gossen Idrettslag ønsker ved sin deltagelse i MOT å bidra til at barn og unge i Aukra skal få en god oppvekst og at kommunen skal ha et idrettslag som bidrar til dette. Det innbefatter bl.a et ansvar både for foreldre og medlemmer til å tenke igjennom sine handlinger og holdninger via idretten. Som eksempel tolkes dette at ledere, utøvere og foreldre skal si nei til mobbing og korrigere slik atferd om de ser det - ikke tenke at dette tar sikkert noen andre seg av. Det betyr at vi som voksne må bidra til, å ikke fyre opp under, situasjoner hvor mobbing eller vold kan bli et resultat.

Idrett handler ofte om engasjement. Det er vi voksne som må hjelpe barn og unge til å se at resultatet av engasjement og iver ikke må ende ut i handlinger som virker krenkende på andre, innen for eget lag eller motpartens lag.