Hopp til innhold

Treningsavgift

- I tillegg til medlemskontingenten må det enkelte medlem betale en treningsavgift til den aktiviteten medlemmet er aktiv i. Treningsavgiften er med å dekke utgifter til den aktiviteten bl.a. utstyr, drakter, avgifter til krets, kampavvikling/dommerutgifter, forsikring, deltakelse i cuper mm.
- Det er lov å prøve seg et par ganger på trening før man melder seg inn i klubben. 

Fotball 2023
A-laget, 5.div kr 2.300,-
Damelag kr 1.400,-

13-16år kr 1.400,-
6-12år kr 1.000,-
Treningsgruppe kr 500,- for hele året.

Badminton 2023:
u/18år: Kr 600,- for hele året.
o/18år: Kr 1.000,- for hele året.

Håndball 2022/2023
13-16år kr 1.400,-
6-12år kr 1.000,-
Damer Kr 500,- for hele året.

Idrettsskole 2022/2023
1.- 4.klassinger: Kr 300,-

Klatring 2023

u/18år: Medlemskontingent.
o/18år: Kr 1.000,- for hele året.

Gymlek 2022
Kun medlemskontingent.

Det gis ikke refusjon av innbetalt treningsavgift/kontingent for spillere som slutter i løpet av året.

NB! Klubben har ordninger for dem som av ulike årsaker ikke har mulighet å betale til forfall. Disse må ta kontakt med daglig leder eller styreleder. Vi gjør oppmerksom på at dette er konfidensiell informasjon som bare omhandler klubb og bruker. Les mer om dette her.