Hopp til innhold

Dugnader

Et idrettslag er et stort spleiselag som hovedsakelig driftes gjennom en kombinasjon av frivillig arbeid og betaling av kontingent og avgifter. Vi har mye å være stolt over når det gjelder dugnadsånden i GIL. Dette vises både innad og utad i klubben. Gossen IL eier Aukrahallen, Riksfjord Stadion og Aukra Arena. Våre anlegg er kommet av det som først bare var en ide, deretter et stort engasjement, alt med samme mål for øye; å kunne gi barn, ungdom og voksne i vårt lokalsamfunn bedre vilkår for å utøve ulike idretter. Vi har fasiliteter andre klubber misunner oss, og som er resultat av god gammeldags dugnadsånd. I tillegg til et godt samarbeid med kommune og næringsliv.

Klubben Gossen IL, med sine bygg og anlegg, er utelukkende eid av sine medlemmer. Vi har utgifter til drift og vedlikehold i stedet for husleie. Aukrahallen, som i år er 30års jubilant, står foran en del større vedlikeholdsarbeid som bytte av lys og ventilasjon. Enklere vedlikehold kan vi gjøre selv (for eksempel malingsarbeid), men en del tjenester må vi av lovmessige krav kjøpe av fagkyndige (for eksempel elektrikerarbeid).

GIL forholder seg til idrettsforbundets retningslinjer for dugnader. Vi ilegger ikke «bøter» eller pålegger medlemmene å betale «dugnadsavgift» for manglende deltakelse på dugnad. Likevel forventer vi at medlemmer stiller på de dugnader de er satt opp til og at vi på denne måten drar lasset sammen. Slik kan vi bidra til å holde satsene på medlemskontingent og treningsavgift nede.

Dugnadsoversikt 2018
Det er flere årsaker til at vi ser behovet for en dugnadsoversikt. Vi ønsker å sørge for at dugnadene blir mer rettferdig fordelt, samt at det enkelte medlem kan se hvilke dugnader som planlegges.
Det må påregnes noen endringer og tilføyelser ila. året.
Dugnadskalender 2018 oppdatert 06.07.2018

Alle som deltar på dugnad er forsikret under utførelse av dugnadsarbeidet (ulønnet arbeid for foreningen).

Og dere - det er trivelig på dugnad i GIL. 😉