Hopp til innhold

Torstein Mordal Jelsa ble fra 02.05.19 ny daglig leder i Gossen Idrettslag. Han vil ha flere roller i idrettslaget, i tillegg til å være daglig leder skal han også fortsette som sportslig leder.

Gossen IL vil takke Beate Solem for den fantastiske jobben hun har gjort som daglig leder de siste årene!

Bildet viser kjernetiden til Torstein, grå farge viser de dagen han vil ha hjemmekontor og de grønne er han tilgjengelig på Gossen, nærmere bestemt på Riksfjord stadion. 

Dugnad - Tømmerhogst v/Aukrahallen,
Lørdag 16.FEB. 09:30-15:30.

Vi søker flere til å hjelpe oss med å fjerne skog rundt Aukrahallen.
GIL stiller med mat og drikke...
DU stiller med arbeidslyst og nødvendig utstyr..
-vi trenger deg med motorsag og verneutstyr som feller trær...
-vi trenger deg som kan kviste trærne...
-vi trenger deg som kan rydde unna...
Kan du stille, send melding og meld ifra til Roger Øien; tlf 934 31 237

HVORFOR GJØR VI DET?
Vi ønsker å gjøre dette for å beskytte hallen mot fallende trær og for å redusere granbar og løv som hvert år havner på taket og tetter sluken våre. Tette sluk fører fort til overvann og vannskader, så dette må vi gjøre for å ta vare på bygget vårt!

Mvh
Bane & Anleggskomiteen