Hopp til innhold

Nok en milepæl er nådd! Stålet er ankommet Aukra Arena og fra mandag av går vi inn i neste fase med montering. Vi ber igjen om å ta hensyn til aktiviteten som foregår der, og å passe godt på barna slik at det ikke oppstår noen uønskede hendelser. Legg også merke til den flotte kunstgressbanen og tribunebygget! 😉 Bildene er tatt av Kjell Stian Brunes.

AA fugleperspektiv 1 AA fugleperspektiv 2

Da vår daglig leder skal ut i foreldrepermisjon søker vi en engasjert person som kan være i hennes sted i perioden 01.11.2015 til 31.12.2016.

 

Arbeids- og ansvarsoppgaver:

-          Medlemshåndtering

-          Sekretær for hovedstyret

-          Koordinere søknader/tilskudd

-          Kontakt mot undergruppene

-          Sponsorarbeid

-          Dugnader

-          Ansvarlig for innhenting av Politiattester

-          Betaling av regninger og kontaktpunkt mot regnskapsfører

-          Andre administrative oppgaver

 

Vi kan tilby:

-          40-60% stilling. Lønn etter avtale.

-          Fleksibel arbeidstid, det må påberegnes noe møtevirksomhet på ettermiddag/kveld.

-          Fleksibel på arbeidssted.

 

Vi ønsker at du:

-          Er engasjert, positiv og har gode samarbeidsevner

-          Har erfaring fra organisasjonsarbeid

-          Har kjennskap til word/excel

-          Har evnen til å jobbe selvstendig

 

 

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til styreleder i GIL Hans Inge Terøy: hans.teroy@shell.com, tlf 95 29 41 21.

Søknad med CV sendes også til Hans Inge.

 

Søknadsfrist; snarest.

 

GIL er utrolig takknemlig for å ha blitt tildelt sponsorstøtte fra Fjord1 på kr. 15.000,-. Disse pengene har gått til utskifting av 5'er måla på Riksfjord Stadion, da de vi hadde ikke nådde opp til kravene om sikkerhet. Gossen Idrettslag er i likhet med andre frivillige organisasjoner prisgitt den støtten vi får fra det lokale næringslivet og støttemedlemmer for å kunne tilby barn og unge et godt tilbud. Igjen - tusen takk!

fjord1_hovedlogo_pms_2008

20150605_193747_resizedEndelig! Etter intens jobbing de siste ukene er klubbavisen til Gossen Idrettslag en realitet og her skal det være noe for enhver smak. Blant annet så er det informasjon fra alle undergrupper, bilder av alle lag, Aukra Arena har selvsagt fått plass og et lite historisk tilbakeblikk fra 1969. Dersom du ikke fikk deg et eksemplar så Aukradagen så fortvil ikke; tirsdag kveld,9.juni, vil den bli distribuert ut til alle husstander på Gossen ved hjelp av foreldre til fotballgutter og jenter 6år.

Vi håper at dette ikke blir den første og siste klubbavisen, så innspill og kommentarer vil vi veldig gjerne ha. God lesing!

 

Hva innebærer det å opptre fair i forhold til de ulike rollene i fotballen? Her er NFFs og Norsk Tippings tanker.

fair play

Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte/foreldre, besteforeldre, publikum, supportere, media eller en annen aktør innen fotballen har alle et ansvar for å opptre i tråd med Fair Play-verdiene.

Målsettingen med Fair Play-arbeidet er at alle involverte i norsk fotball skal ha et bevisst forhold til fotballens grunnverdier foranket i prinsippet om Fair Play.

Prinsippet om Fair Play skal vises gjennom positive og konkrete handlinger.
Alle målgruppene har et ansvar for å forsterke det gode fotballmiljøet. Alle har også et ansvar for å endre og/eller påvirke holdninger, der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse.

Norges Fotballforbund og Norsk Tipping arbeider sammen om en aktivitetsplan for å styrke arbeidet med Fair Play gjennom konkrete tiltak ut mot de ulike målgruppene i fotballen.

Vi håper du vil være med på å bidra til Fair Play og på den måten å påvirke til å forsterke de positive fotballmiljøene i alle landets fotballklubber.

For spillere

Som spiller har du et ansvar for at du oppfører deg i den rette Fair Play-ånd. Det er kanskje enkelt å si, men hva betyr det?

Fair Play betyr at du som spiller må:

 • Ta godt vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater
 • Unngå stygt spill og filming
 • Skape trygghet og god lagånd på banen

Fair Play-ånden skal vokse fram ved:

 • Å trene og spille kamper med godt humør
 • Å behandle motstanderne med respekt
 • Å hjelpe skadet spiller uansett lag
 • Å takke motstanderen etter kampen
 • Å ikke kjefte på andre spillere eller dommeren

For trenere og ledere

Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånd. Du skal sørge for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. Du kan invitere spillere og dommere til temamøter, der situasjoner tas opp til vurdering og bevisstgjøring.

Det er ditt ansvar som trener eller leder at spillerne forstår:

 • Betydningen av dommerens situasjon og funksjon
 • At dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være feilfrie
 • Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser
 • At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff for kjeftbruk
 • Betydningen av å følge regelverket - det tjener alle parter, og dermed også spillet

For foresatte og foreldre

Foresatte, foreldre og besteforeldre er en viktig ressurs for norsk fotball. Det er fint om også dere bidrar til trivsel og Fair Play i fotballmiljøene!

Ta ansvaret og tenk over følgende:

 • Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge
 • Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet
 • Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
 • Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
 • Dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
 • Resultatet må ikke bli for viktig - den enkelte spillers mestring har også stor betydning
 • Gi oppmuntring til alle spillerne - ikke bare dine kjente
 • Stimuler til deltakelse - uten noen form for press
 • Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner

For publikum og supportere

Din interesse som publikummer og supporter er viktig for norsk fotball, enten det gjelder i miniputtkampen, småjentekampen eller Tippeligakampen.

Har du tenkt over at du som publikummer er med på å bidra til hvilken stemning og atmosfære kampen skal ha. Uansett om det gjelder kamper i toppfotballen eller breddefotballen spiller publikum og supporterne en viktig rolle i forhold til stemningen.

Tenk over følgende:

 • Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
 • Det viktigste er tross alt å støtte laget sitt, uansett resultat
 • Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
 • Dommerne gjør sitt beste
 • Dommerne må ta mange og hurtige valg – og dommerne kan dermed umulig være feilfri
 • Respekter dommernes valg - ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
 • Ikke overreager på dommeravgjørelser

For media

Media er en viktig del av fotballen, både for lokalfotballen og den nasjonale toppfotballen.

Medias vinkling på aktuelle saker har betydning for fotballen. Media spiller derfor en viktig rolle med tanke på utviklingen av fotballen, hvilke temaer som tas opp og diskuteres, hvilker saker som prioriteres etc.

Media bør tenke over sin rolle i forhold til:

 • At den er med på å påvirke fotballen i positiv forstand ved å gi fotballen oppmerksomhet
 • Å bidra til mest mulig fokus på spillet, kampen, det positive som skjer rundt fotballen
 • En for sterk personfokusering kan lett før til en uønsket utvikling ved å skape et negativt stempel på enkeltgrupper
 • Dommerne gjør sitt best. De må foreta mange og hurtige valg, og dommerne er selvsagt ikke feilfrie
 • Treneren gjør også sitt beste for klubben. Treneren, spillerne og støtteapparatet har et felles ansvar for de resultater som oppnås