Hopp til innhold

GILs visjon: Norges triveligste idrettslag!

Se så flott hallen vår er! Og legg merke til visjonen vår; Norges triveligste idrettslag!

IMAG0111

Det er viktig for oss at alle som vil skal få være en del av GIL og at alle skal ha det kjekt både på og utenfor banen. Vi skal selvsagt ikke legge skjul på at vi også har våre utfordringer fra tid til annen, men fokuset er høyt på å få rydda opp. Ved siden av GIL-vimpelen ved tribunebygget, henger MOT-flagget. GIL er også en aktiv medspiller med MOT, dette er nedfelt i Sportsplanen vår. Vi oppfordrer alle våre lagledere til å ta MOTivatørkurs og ikke minst å etterleve disse verdiene. Et nytt MOTivatørkurs blir trolig satt opp i februar.

Inn under visjonen ligger også det med kostnader for å være medlem. Vi har et mål om å være en billig klubb uten skjulte kostnader, og sammenlignet med omliggende klubber så er vi det. Medlemskontingenten og treningsavgiften er lav, vi dekker fergeutgifter og drakter for våre medlemmer, og hvert lag har i tillegg en egen pott med sosiale midler som de kan bruke på frukt og sosialt samvær, f.eks pizzakveld, avslutning, grilling eller hva foreldrekontakten måtte finne på. Økonomiske problemer i familien skal heller ikke stå i vegen for at barn kan delta, og GIL har ordninger for dem som av ulike årsaker har vanskeligheter med å betale for seg. Vi forventer en dialog med de det måtte gjelde og presiserer at dette er konfidensiell informasjon som kun daglig leder og styreleder tar seg av.

Grunnen til at vi kan gjøre det på denne måten er takket være stabile sponsorer som år etter år fornyer samarbeidsavtalene, tilskudd fra Aukra Kommune og ulike fond. En stor takk vil vi også rette til de over 100 støttemedlemmene som klubben fikk etter at klubbavisen ble utgitt i vår og ikke minst våre om lag 80 frivillige som legger ned et utall dugnadstimer hver uke og gjør en glitrende innsats. Om man er trener, oppmann, materialforvalter eller revisor så er alle er like viktige.