Hopp til innhold

Dugnadsoversikt for 2018

Norsk idrett er tuftet på frivillighet. Ulike former for dugnad sparer idrettslaget for utgifter som ellers måtte vært dekket av medlemmene i form av kontingenter og avgifter.

GIL har nå utarbeidet en dugnadsoversikt. Både for at det enkelte medlem skal kunne se hvilke dugnader som planlegges ila. året, men også for å etterstrebe at dugnadene blir rettferdig fordelt. Mer info om dugnader generelt, samt kalenderen finner du her: Medlemskap -> Medlemsforpliktelser -> Dugnader

Det må påregnes noen endringer og tilføyelser ila. året.