Hopp til innhold

Medlemskontingent 2018

Faktura for betaling av medlemskontingent 2018 sendes ut fortløpende denne uka. Erfaringsmessig dukker det opp en del spørsmål, derfor ber vi deg lese gjennom dette innlegget for å se om du kan finne svar på det du lurer på før du evt. tar kontakt.


Medlemskontingent
- Medlemskontingenten for 2018 er kr 250,-, vedtatt på årsmøtet 2017.
- Medlemskontingenten følger kalenderåret og går til hovedlaget.
- Alle som er med på en aktivitet må være medlem og betale medlemskontingent, i tillegg til treningsavgift (faktureres separat).
- Alle med verv er i henhold til NIFs regler pliktig å ha medlemskap i klubben, det være seg styremedlemmer, materialforvaltere, lagledere etc etc. Alle tillitsverv skal i utgangspunktet velges av klubbens medlemmer.
- I GIL er det kun trenere og æresmedlemmer som har fritak for å betale medlemskontingent, disse vil ikke få e-post med faktura, men de kan se at de er medlemmer i Min Idrett.
- Medlemskap er personlig, dvs man har ikke medlemskap på vegne av sine barn.

Stemmerett på årsmøtet
- Årsmøtet er Gossen ILs høyeste myndighet og det er her man kan være med på å påvirke klubbens beslutninger.
- For å ha stemmerett på årsmøte må medlemskontingenten være betalt senest en måned før årsmøtet (følger av klubbens lov §6 (1)). Årsmøtet er satt til 28.februar. Det betyr at kontingenten må være betalt allerede førstkommende søndag. Vi avviker dette kravet pga. sen fakturering, og alle som har betalt innen fakturaens forfall vil få stemmerett på årsmøtet.
- Man må være over 15år for å ha stemmerett på årsmøte.
- Man har ikke stemmerett på vegne av barn som er medlemmer.
- Ikke-medlemmer har verken tale-, forslags- eller stemmerett på årsmøtet.

Utmelding
- Vi minner om at utmelding skal skje ved skriftlig varsel til administrasjonen på post@gossen-il.no.
- Det er ingen automatikk i at man meldes ut som medlem fordi man slutter i en aktivitet eller i et verv. Ofte kommer ikke den beskjeden til vedkommende som holder systemene oppdatert. Dette gjelder selv ved overgang til annen klubb. Man kan velge å være medlem i flere klubber, men kun være spilleberettiget for en. Dersom man ønsker å benytte GILs anlegg til egentrening setter vi stor pris på at man velger å fortsatt være medlem.

Innmelding
Du kan søke om medlemskap gjennom Min Idrett eller ved å sende en e-post til post@gossen-il.no. De opplysningene vi trenger om deg er navn, adresse, fødselsdato, mobilnummer og e-postadresse. Er du mindreårig må vi samtidig ha kontaktinformasjon til dine foresatte.

Betalingsordninger
Vi minner også om at vi har betalingsordninger for de som har problemer med å betale kontingenter og avgifter til forfall. Disse må ta kontakt med daglig leder eller styreleder. Mer info om det her.

Annet:
- Dersom du får to e-poster så kan det skyldes at e-postadressen din ligger inne både på barnet ditt, samt at du ligger registrert som foresatt i systemet. Sjekk hvilket navn som står på faktura og om KID er lik på begge. Skulle man betale dobbelt så vil den siste betalingen automatisk bli returnert. Dersom begge foreldrene ligger tilknyttet barnet i systemet så vil også begge få e-post med faktura.
- Man kan ikke betale halv medlemskontingent, men dersom man meldes inn som medlem etter 1.august vil man automatisk bli fakturert halv medlemskontingent i innmeldingsåret.