Hopp til innhold

Overrekkelse NFF Kvalitetklubb nivå 1

Gossen IL ble utnevnt til Kvalitetsklubb 9. november, samme dag som klubben fylte 80 år. I går kveld fikk vi det synlige beviset fra fotballkretsen ved Marianne Misund.

Kvalitetsklubb er et konsept som faktisk startet i vår egen Nordmøre og Romsdal Fotballkrets i 2011, før NFF sentralt i 2014 tok over og utviklet et nasjonalt konsept. Tanken med Kvalitetsklubb er mer og bedre aktivitet på feltet gjennom skolering av trenere/ledere i klubben og utarbeidelse av planverk og retningslinjer som skal forenkle klubbhverdagen for alle. Det skal være lett, både for medlemmer, frivillige og foreldre, å finne ut hvordan vi gjør det og hvilke retningslinjer som finnes i Gossen IL og idretten generelt. GIL har valgt å implementere konseptet i hele klubben vår og ikke bare for fotballgruppa. Vi har et samfunnsansvar og tar målsettingen om idrett for alle på alvor.

Tusen takk til alle som har bidratt i prosessen!

Vi er dog ikke i mål, nå begynner arbeidet med å få implementert arbeidet ut i hele klubben. 😉