Hopp til innhold

Redusert stilling for daglig leder

Fra 1.mars gikk daglig leder ned fra 100% til 80% stilling. Fra og med uke 10 skal hun ha fri onsdager.
Ber om at telefon, SMS og Messenger ikke benyttes på fridag, kveld, helg, helligdager etc. Utenfor kontortid er det e-post som er kontaktpunkt.

Oppfordrer samtidig flere til å bruke fotballgruppen for fotballspørsmål, håndballgruppen for håndballspørsmål, og å fremme sine saker gjennom disse.