Hopp til innhold

Innkalling til ekstraordinært årsmøte torsdag 8.november

Ekstraordinært årsmøte

Tid: Torsdag 8.november kl 19
Sted: Tribunebygget

Sakliste
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
Sak 3: Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 4: Godkjenne Sportsplan
Sak 5: Godkjenne Klubbhåndbok
Sak 6: Godkjenne Fullmaktsmatrise