Hopp til innhold

ALLEMED!

Gossen IL er opptatt av at barn og unge ikke står utenfor idretten på grunn av økonomiske utfordringer.

Fritidserklæringen har som mål at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet, uavhengig av familiens sosiale og økonomiske situasjon.

Gossen Idrettslag har derfor meldt seg inn i AlleMed.

Hva er ALLEMED?

ALLEMED er et gratis informasjon- og handlingsverktøy som brukes for å skape diskusjon og øke bevisstheten om utenforskap som følge av fattigdom blant barn og unge.  Verktøyet kan brukes for å komme frem til konkrete ideer til hvordan man kan jobbe for å finne løsninger som gjør at barn får mulighet til å delta. Verktøyet finnes i to versjoner; en for kommune og en for frivillighet.

Ønsker du å vite mer om dette, gå inn på allemed.no