Hopp til innhold

Politiattest

Idretten og Gossen IL krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

I en slik attest vil det fremgå om den som er omfattet av attesten er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av alvorlige lovbrudd som seksualforbrytelser, vold- og narkotikaforbrytelser.

I Gossen IL er det daglig leder, Siw Rindarøy, som er ansvarlig for politiattester. Ved fravær er det Jim Thomas Gundersen som er hennes stedfortreder.

 

Politiattest1

 

Det er en selv som må søke om politiattest og gangen er som følger:
- Du får tilsendt bekreftelse fra daglig leder.
- Logg inn med f.eks BankId her.
- Under formål med attesten skal du velge «frivillige organisasjoner» både som kategori og formål.
- Bekreftelsen fra Gossen IL lastes opp som vedlegg til søknaden.

- Når søknaden er ferdig behandlet sendes den direkte til deg. Den sendes ikke til Gossen IL.
- Du skal vise din politiattest til daglig leder som ser at den er ok og noterer seg utstedelsesdatoen. Vi har ikke lov å lagre attesten, men kun få den fremvist til gjennomsyn.

Innhenting av politiattest er gratis.

Du kan lese mer om ordningen her og her.