Hopp til innhold

Medlemskontingent

- Alle som ønsker å være medlem i GIL må betale medlemskontingent. Medlemskontingenten følger kalenderåret og skal bidra til å dekke en del av utgiftene som klubben har, f.eks. administrasjon, eiendomskostnader, strøm, lønn mm.
- Alle personer med verv er i henhold til NIFs regler pliktig å ha medlemskap i klubben.
- Medlemmer over 15år som har vært medlem i minst en måned har stemmerett på årsmøte og kan på den måten være med å påvirke klubbens beslutninger.

Medlemskontingent 2019:
Ordinær medlem: kr. 300,-
Støttemedlem: kr. 200,-
Familiemedlemskap: kr. 800,-

Medlemskontingent 2020:
Ordinær medlem: kr. 300,-
Støttemedlem: kr. 200,-
Familiemedlemskap: kr. 800,-

Klubben har ordninger for de som av ulike grunner ikke kan betale til forfall. Les mer om det her.

Det gis ikke refusjon av innbetalt treningsavgift/kontingent for spillere som slutter i løpet av året.