Hopp til innhold

Foreldrevettregler

Gossen Idrettslag er en frivillig organisasjon, et stort spleiselag, som hovedsakelig drives av frivillige. Foreldrene er ved siden av spillerne klubbens viktigste ressurs, både når det gjelder gjennomføringen av kamper, turneringer, reiser og andre arrangementer.

Gode samarbeidspartnere og god økonomi over lengre tid har sørget for at klubben har hatt mulighet til å ansette daglig leder, samt sportslig leder i en mindre stilling. Bortsett fra disse stiller samtlige opp på frivillig basis, både trenere, lagledere, styremedlemmer, materialforvaltere, utvalgsmedlemmer etc.

Som forelder bør du reflektere over dette før du retter kritikk mot noe eller noen. Gossen IL skal på samme tid være et idrettslag med stor takhøyde. Har du konstruktive innspill og forslag til endringer eller forbedringer, ta kontakt med lag- eller klubbledelse direkte.

Bidra til felleskapet og del din kompetanse med andre - tilby din hjelp.

Foreldrevettregler
Foreldrevettreglene gir mange gode tips om hvordan foreldre, ved å gå foran som gode eksempler, kan være med å skape et godt miljø i klubben. Din interesse og tilstedeværelse betyr mye for barn og unge, og likeverd, aksept og inkludering gjelder alle i klubben, ikke bare spillerne.

Gossen IL ønsker at alle foreldre i klubben skal gjøre seg kjent med og følge disse grunnleggende reglene:
1. Møt fram til kamp og trening - barna ønsker det
2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare din datter eller sønn
3. Oppmuntre i medgang og motgang - ikke gi kritikk
4. Respekter treners/lagleders bruk av spillere - ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen
5. Se på dommeren som en veileder - ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta - ikke press det
7. Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet
8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr - men ikke overdriv
9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp og delta på foreldremøter
10. Tenk på at det er ditt barn som spiller - ikke du

Andre tips:

Støtt ditt barn: Forskning viser at flertallet av barn deltar i organisert idrett først og fremst for å ha det gøy. Barn tenker ikke på eliteseriespill når de er 10 år gamle, selv om noen foreldre gjør det. La dem ha det gøy og ikke lev dine drømmer gjennom dem.

Gi dommerne en sjanse: Hvis det hadde vært lett å dømme, kunne alle ha gjort det. Men de fleste kan eller vil ikke. Dommerne kan høre deg. De gjør sitt beste. De gjør feil, akkurat som trenere eller spillere kan gjøre.

På bilturen hjem: Ikke spør millioner av spørsmål etter kampen i bilen. Ikke kritiser hvordan de spilte eller rakk ned på lagkamerater. Hvis du vil spørre om noe, spør om de hadde det gøy.

Støtt treneren: Flertallet av trenerne er frivillige som bruker sin fritid på dine barn. Noen er mer kvalifiserte enn andre. Noen er bedre å kommunisere enn andre. Hvis du uttrykker tvil om trenerens beslutninger eller kompetanse foran ditt barn, er det eneste du gjør å undergrave ditt barns opplevelse.

Bruk 24-timers regelen: Hvis du har noe å si til treneren som kan oppfattes som kritikk, vent 24 timer etter kampen/hendelsen før du diskuterer det. Da vil du ha et bedre perspektiv, treneren vil ha et bedre perspektiv og mange argumenter vil være eliminert i prosessen.

Oppfør deg blant andre foreldre og på tribunen generelt. Det er flaut for barna at foreldre roper, kjefter og kritiserer.

"FA Respect - Ray Winstone 23/02/2009 - Ongar Sports & Social Club - Love Lane - Chipping Ongar - Essex - 23/2/09, Ray Winstone (Photo by Football AssociationThe FA via Getty Images)"