Hopp til innhold

Medlemsforpliktelser

1. Betaling av kontingent og avgifter

Alle* som ønsker å være medlem i GIL må betale medlemskontingent. Medlemskontingenten følger kalenderåret og skal bidra til å dekke en del av utgiftene som klubben har, f.eks. administrasjon, eiendomskostnader, strøm, lønn mm. Alle personer med verv er i henhold til NIFs regler pliktig å ha medlemskap i klubben. Trenere i GIL har fritak for å betale medlemskontingent. Både ordinære medlemmer over 15år og støttemedlemmer har stemmerett på årsmøte og kan på den måten være med å påvirke klubbens beslutninger.

I tillegg til medlemskontingenten må det enkelte medlem betale en treningsavgift til den aktiviteten medlemmet er aktiv i. Treningsavgiften er med å dekke utgifter til den aktiviteten bl.a. utstyr, drakter, avgifter til krets, kampavvikling/dommerutgifter, forsikring, deltakelse i cuper mm.

Det er lov å prøve seg et par ganger på trening før man melder seg inn i klubben. Men alle som har bestemt seg for å være med og som skal spille kamper må ha betalt både medlemskontingent og treningsavgift, dette er veldig viktig for at forsikringen skal gjelde.

Satser for 2017 finner du her.
*De som kun deltar på idrettsskole trenger ikke betale medlemskontingent i tillegg til treningsavgiften.

NB! De spillerne som ikke betaler treningsavgift/kontingent i GIL er ikke spilleberettiget for klubben og dekkes ikke av klubbens forsikringer. Det betyr at spilleren ikke kan delta på treninger eller spille kamper.
Klubben har ordninger for dem som av ulike årsaker ikke har mulighet å betale kontingenten/treningsavgiften. Disse må ta kontakt med daglig leder eller styreleder. Vi gjør oppmerksom på at dette er konfidensiell informasjon som bare omhandler klubb og bruker. Les mer om dette her.

    GIL bruker medlemssystemet KlubbAdmin til fakturering. Du har tilgang til ditt medlemskap gjennom Min Idrett, både via web og app. Betalingskrav sendes på e-post og man kan velge om man vil betale giroen vedlagt eller direkte med kort via Min Idrett. De vi ikke har registrert e-postadresser på sender vi ut papirfaktura til. Dette er både arbeids- og kostnadskrevende, og lite miljøvennlig. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer å oppdatere kontaktinformasjon gjennom Min Idrett eller ved å ta kontakt med oss.

    Det gis ikke refusjon av innbetalt treningsavgift/kontingent for spillere som slutter i løpet av året.

    2. Dugnader

Et idrettslag er et stort spleiselag som driftes gjennom en kombinasjon av betaling og dugnad. Trenere, oppmenn, styremedlemmer og andre med tillitsverv legger ned et utall dugnadstimer og gjør en formidabel jobb for GIL. De vanligste dugnadene ellers er kjøring på kamper, kioskvakt og andre vakter i forbindelse med Aukracupen, men også vedlikehold av egne bygg og anlegg, samt inntektsbringende dugnader for sponsorer og samarbeidspartnere kan forekomme.
For å kunne holde et rimelig kostnadsnivå både nå og i fremtiden forventes det at medlemmer og foreldre til medlemmer stiller på dugnadene de er satt opp til og at vi på denne måten drar lasset sammen.

Retningslinjer og kjøreregler for dugnader kan du lese mer om her.