Hopp til innhold

Medlemsforpliktelser

1. Betaling av kontingent og avgifter

2. Etterleve klubbens regelverk

Medlemmer må sette seg inn i og etterleve klubbens:
- Lover/vedtekter, verdisett, sportsplan og andre retningslinjer som klubben har.
- Lover, bestemmelser og retningslinjer vedtatt av Norges Idrettsforbund.
- Lover, bestemmelser og retningslinjer vedtatt av de særforbund man er en del av.

3. Dugnader

Dugnadskalender og alt om dugnader ellers her.