Hopp til innhold

Gossen IL

Gossen idrettslag er et fleridrettslag som i dag engasjerer over 400 aktive medlemmer innenfor fotball (300), håndball (90), idrettsskole, klatring og badminton mm. Vår visjon er å være Norges triveligste idrettslag, med idrettens verdier fellesskap, glede, helse og ærlighet i fokus.

Hovedstyret 2018 består av følgende personer

Styreleder:      Hans Inge Terøy
Nestleder:       Åse Løvik
Styremedlem:     Roger Øien (leder bygg og anlegg)
Styremedlem:     Nancy Springer (leder fotball)
Styremedlem:     Ingeborg Gaupset (leder håndball)
Styremedlem:     Siv Pedersen
Styremedlem:     Jim Thomas Gundersen

Beate Solem er ansatt som daglig leder i 100% stilling for å ta seg av det økonomiske og administrative arbeidet, og har kontorsted på gamle fiskerfagskolen.

Torstein Jelsa Larsen er ansatt som sportslig leder i 30% stilling.