Hopp til innhold

Treningsavgift

- I tillegg til medlemskontingenten må det enkelte medlem betale en treningsavgift til den aktiviteten medlemmet er aktiv i. Treningsavgiften er med å dekke utgifter til den aktiviteten bl.a. utstyr, drakter, avgifter til krets, kampavvikling/dommerutgifter, forsikring, deltakelse i cuper mm.
- Det er lov å prøve seg et par ganger på trening før man melder seg inn i klubben. Men alle som har bestemt seg for å være med og som skal spille kamper må ha betalt både medlemskontingent og treningsavgift, dette er veldig viktig for at forsikringen skal gjelde.

Fotball 2019
A-laget, 5.div kr 2.300,-
7er herrer kr 1.800,-
13-16år kr 1.400,-
6-12år kr 1.000,-
Gampefotball kr 500,- for hele året eller kr 30,- pr gang.

Badminton 2019:
u/18år: Kr 600,- for hele året eller kr 30,- pr gang.
o/18år: Kr 1.000,- for hele året eller kr 30,- pr gang.

Gymlek 2019
Medlemskontingent eller kr 30,- pr gang

Håndball 2018/2019
13-16år kr 1.400,-
6-12år kr 1.000,-
Damer Kr 500,- for hele året eller kr 30,- pr gang.

Idrettsskole 2018/2019
1. og 2.klassinger: Kr 300,-

Klatring 2018/2019

u/18år: Kr 600,- for hele året eller kr 30,- pr gang.
o/18år: Kr 1.000,- for hele året eller kr 30,- pr gang.

Det gis ikke refusjon av innbetalt treningsavgift/kontingent for spillere som slutter i løpet av året.

NB! De spillerne som ikke har betalt kontingent/avgifter er ikke dekket av klubbens forsikringer. Det betyr at spilleren deltar på eget ansvar.
Klubben har ordninger for dem som av ulike årsaker ikke har mulighet å betale til forfall. Disse må ta kontakt med daglig leder eller styreleder. Vi gjør oppmerksom på at dette er konfidensiell informasjon som bare omhandler klubb og bruker. Les mer om dette her.