Hopp til innhold

Treningsavgift

- I tillegg til medlemskontingenten må det enkelte medlem betale en treningsavgift til den aktiviteten medlemmet er aktiv i. Treningsavgiften er med å dekke utgifter til den aktiviteten bl.a. utstyr, drakter, avgifter til krets, kampavvikling/dommerutgifter, forsikring, deltakelse i cuper mm.
- Det er lov å prøve seg et par ganger på trening før man melder seg inn i klubben. Men alle som har bestemt seg for å være med og som skal spille kamper må ha betalt både medlemskontingent og treningsavgift, dette er veldig viktig for at forsikringen skal gjelde.

Fotball 2020
A-laget, 5.div kr 2.300,-
7er herrer kr 1.800,-
13-16år kr 1.400,-
6-12år kr 1.000,-
Gampefotball kr 500,- for hele året.

Badminton 2020:
u/18år: Kr 600,- for hele året.
o/18år: Kr 1.000,- for hele året.

Gymlek 2020
Medlemskontingent.

Håndball 2020/2021
13-16år kr 1.400,-
6-12år kr 1.000,-
Damer Kr 500,- for hele året.

Idrettsskole 2020/2021
1. og 2.klassinger: Kr 300,-

Klatring 2020

u/18år: Kr 600,- for hele året.
o/18år: Kr 1.000,- for hele året.

Det gis ikke refusjon av innbetalt treningsavgift/kontingent for spillere som slutter i løpet av året.

NB! Klubben har ordninger for dem som av ulike årsaker ikke har mulighet å betale til forfall. Disse må ta kontakt med daglig leder eller styreleder. Vi gjør oppmerksom på at dette er konfidensiell informasjon som bare omhandler klubb og bruker. Les mer om dette her.