Hopp til innhold

Lisens og forsikring

Generelt:
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Fotball:
Alle spillere er dekket av felles lagsavgift som klubben betaler. Utvidet forsikring kan kjøpes utenom av den enkelte.

Håndball:
Hver enkelt spiller må heve egen lisens fra det kalenderåret de fyller 13år. GIL refunderer lisens etter LISE-satsene.

Forutsetning; betalt kontingent/treningsavgift.

For mer informasjon, les her:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Hvordan melde ifra om en idrettsskade?
Alle skader må meldes elektronisk.
Skadeskjema:
http://www.idrettshelse.no/skadeskjema

Idrettens skadetelefon:

All diagnostisering og behandling utover akuttbehandling skal bestilles av Idrettens Skadetelefon, uten dette bortfaller retten til erstatning:

TLF 02033