Referat årsmøte 2017

REFERAT – Årsmøte 8.mars 2017

GOSSEN IDRETTSLAG

 

Sted:                     Tribunebygget 8.mars 2017 kl. 18.00

 

Disse møtte:      Arnstein Rød

Line Valdal

Hans Inge Terøy

Roger Øien

Torstein Jelsa Larsen

Beate Solem

Siw Valdal

Kathrine Huse

Barbro Mork Emblem

Edny Leikvoll

Sigmund Nilsen

Arild Småge

 

 

Sak 1 – Godkjenning av innkalling

Innkalling ble godkjent.

Sak 2 – Valg av dirigent, sekretær og to til å signere protokollen

 • Dirigent: Roger Øien
 • Sekretær: Torstein Jelsa Larsen
 • Signering av protokoll: Arnstein Rød og Arild Småge

Sak 3 – Årsmeldinger 2016

 • Årsmøte bestemmer at de som ikke har levert inn årsmelding, leverer inn i ettertid.
 • Årsmeldinger skal gjøres tilgjengelig på nett for medlemmene.

Sak 4: Kontingent

 • Enstemmig vedtatt at medlemskontingenten forblir den samme som i 2016, det vil da si kr 250,-.
 • Enstemmig vedtatt på årsmøtet at vis du er med på fotball eller håndball så får du klatring gratis. Det vil da si at vis du har betalt treningsavgift for fotball eller håndball så kan du delta gratis på klatring.
 • Enstemmig vedtatt på årsmøtet at den nye treningsavgifts satsen som hovedstyret foreslo trer i kraft fra 9.mars 2017, forutsatt at det blir satt av kr 30.000,- til lisens stipend.

Sak 5: Regnskap 2016 / budsjett 2017

 • Regnskapet 2016 ble gjennomgått og viser et underskudd på kr 270 611,-. Kommentar fra revisor ble fremlagt og kommentarene blir tatt til etterretning for fremtiden. Regnskapet 2016 ble enstemmig vedtatt. Revisor la igjen følgende kommentarer om regnskapet 2016: « vi har revidert regnskapet for Gossen Idrettslag i henhold til NIF`s revisjonsbestemmelser. Regnskapet er ført og avsluttet i overenstemmelse med NIF`s regnskapsbestemmelser, og viser organisasjonens økonomiske stilling og resultat for regnskapsåret 2016. regnskapstjenesten er innleid fra Techconsult AS, avd. Aukra. Det er utført stikkontroll på bankkontoer mot fremlagte bilag/kontoutskrifter. Revisjonen har ikke kjennskap til forhold etter balansedagen som kan ha betydning for bedømmelse av det fremlagte regnskapet. Revisjonen tilrår godkjenning av det fremlagte regnskapet».
 • Det er for 2017 budsjettert med et underskudd på kr 8.000,-. Forutsatt at på inntektssiden blir det lagt på kr 70.000 i forhold til treningsavgifts posten(kontopost 3930). Det blir også lagt inn en ny post på utgiftssiden på kr 30.000,- for lisens stipend.  Vi øker også summen på post 6730 dommerutgifter fra 60.000,- til 80.000,-, det samme som regnskapet for 2016 viser. Budsjettet 2017 er enstemmig vedtatt.

 

Sak 6: Innkomne saker

 1. a) Endring av sportsplan

 

Hovedstyret kom med følgende forslag til årsmøtet:

 

 • 3.1 Generelle retnigslinjer

 

Gossen Idrettslag er eier av merkevaren Gossen Idrettslag / GIL. Det betyr at all bekledning, drakter, etc. der man representerer klubben, og hvor det skal påmonteres logo eller lagets navn, skal godkjennes av Hovedstyret. Det samme gjelder for andre artikkler som representerer klubben, det gjelder seg flagg, bannere, skilt, osv.

 

Forslag til endring ble enstemmig vedtatt.

 

 

 • 3.6 – For deltakelse i cuper og turneringer

Hvert lag/årskull kan reise på 2 cuper pr sesong, utenom serier- og kretsmesterskap. Der hvor lag/årskull er så store at laget må inndeles i flere små lag, tillates det deltakelse på 2 cuper pr. små lag pr.sesong. Cuper utover dette kan søkes om til hovedstyret i GIL v/daglig leder.

Utover dette oppfordres det til at cupdeltakelse dekkes av det enkelte lags klubbkasse eller egenandel.

 

Cupdeltakelse på egne cuper er gratis for alle lag.

 

Forslaget ble vedtatt.

 

 • Kom forslag på årsmøtet om endring av punktet 3.8 – for innkjøp av utstyr til lag. Følgende tekst ble foreslått: For innkjøp av utstyr til eget lag skal dette koordineres og avklares med daglig leder. Også bruk av lagkasse til innkjøp av utstyr skal koordineres og avklares med daglig leder.

 

Forslag enstemmig vedtatt.

 

b) Godkjenning av ny lov

Årsmøtet gikk igjennom lovverket og de nye vedtektene. Årsmøtet kom med en oppfordring til hovedstyret om å sette seg inn i vedtektene sammen. Årsmøtet godkjenner de nye endringene i lovverket.

 

7) Organisasjonsplan og valg

Hovedstyre foreslått av valgkomite:

–          Leder: Hans Inge Terøy

–          Daglig leder (fast ansatt)

–          Nestleder: Roger Øien

–          Styremedlem: Siw Valdal

–          Styremedlem: Kathrine Huse

–          Styremedlem: Edny Leikvoll

–          Styremedlem: Thomas Brevik

–          Styremedlem: Arnstein Rød

 

Fra sommeren 2017 vil det også bli ansatt sportslig leder i 20% stilling. Dette er det tatt høyde for i budsjettet. Stillingsinstruks for sportslig leder vil bli utviklet av nytt hovedstyre frem mot oppstart av stilling.

 

Organisasjonskart skal inn i sportsplanen og skal reviderest på årsmøte.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

 

Revisorer:

–          Geir Larsen

–          Pål Breivik-Valdal

 

Forslag ble enstemmig vedtatt.

 

 

Valgkomite:

–          Arnstein Rød

–          Janne Kristin Småge

 

 

Forslag ble enstemmig vedtatt.

 

 

Referent

Torstein Jelsa Larsen

Aukra Arena cup 2017

Aukra Arena Cupen 2017

Aukra Arena, lørdag 1 april til søndag 2 april.

 

Gossen Idrettslag har gleden av å invitere til barnefotballcup for gutter og jenter i alderen 6 til 12 år i Romsdalsregionen.

GIL tok i bruk Aukra Arena i desember 2015 og vi inviterer alle våre gode fotballnaboer til kick-off for barnefotballen i sesongen 2017. Vi garanterer nedbørsfri fotball hvor hverken med- eller motvind skal sette noen demper på fotballgleden. Banedekket i hallen har glimrende kunstgress-kvalitet, og skal være skånsomt og innbydende for små fotballføtter. Det blir åpen kiosk i kafelokalene.

Påmelding:        Benytt e-post for påmelding til Aukra Arena Cup:              post@gossen-il.no

Merk hvilken klasse laget meldes på, navn på laget, ca antall spillere per lag og hvem som er kontaktperson for laget, med både e-postadresse og telefonnummer samt fakturaadresse.

Hver kamp er på 1×15 minutt i 5’er klassene og 1×20 minutter i 7’er klassene. Alle lag skal få minimum 3 kamper. Det er ikke sluttspill for cupspill i barnefotballen. Alle spillere får premie.

Pris pr lag:

Kr 500,- per lag i klassene 6, 7, 8 og 9 år som spiller 5’er fotball.

Kr 750,- for klassene 10,11 og 12 år som spiller 7’er fotball

Denne mailen sendes til de som i NRFK står oppført som oppmann/lagleder på lag i deres i klubb, hvis nye folk har overtatt ber vi dere sende den innbydelse videre til vedkommende.

Turneringen er åpen for påmelding frem til og med fredag den 17.03.2017.

Det tas forbehold om at cupen kan bli fulltegnet.

Kontaktpersoner: Else Berit Hamar, 40637244 eller Torstein Jelsa Larsen, 936 62 594

 

Vi håper å se dere på Aukra Arena Cup J

Med vennlig hilsen Gossen Idrettslag

www.gossen-il.no

Årsmøte 2017

GIL logo

ÅRSMØTE 2017

8. mars 2017 kl 18:00 i tribunebygget ved Riksfjord stadion.

SAKLISTE

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Valg av dirigent, sekretær og to til å signere protokollen

Sak 3: Behandle årsmelding

Sak 4: Kontingent

Sak 5: Regnskap 2016 / Budsjett 2017

Sak 6: Innkomne saker

sak 7: organisasjonsplan og valg

Info og påmelding til fotballfritidsordning 2017

Aktivitetsordning Gossen IL 

På treningene blir fotball hovedfokus, men balanse, styrke, løp og koordinasjon blir også en viktig del av treningene.

Tid: Tirsdager 14:30-16:00.

Sted: Riksfjord stadion.

Instruktør: Vår nye hoved trener på A-laget (Eric Laurie) + daglig leder (Torstein Jelsa Larsen) er tilgjengelig på noen treninger. Begge jobber i Molde FK akademiet i tillegg til arbeidsoppgaver i Gossen IL.

Medlemmer fra ungdomsfotballen i Gossen IL vil bidra som hjelpetrenere.

Det blir servert frukt i løpet av treningen.

Pris:

 • Våren 2017: 1800 kr. 

Reglement

 • Aktivitetsordning Gossen IL er åpen for alle innbyggere i Aukra kommune, men barn i 4.-7.ende klasse har prioritet ved opptak.
 • Aktivitetsordningen har åpent opptak, ingen opptaksprøver eller andre krav.
 • Det kan søkes om plass på vårt tilbud gjennom hele året forutsatt at det er ledig kapasitet.
 • Søknadsfrist for å delta er 20 januar 2017. første trening blir 7 februar.
 • Plassen gjelder frem til skoleferien 2017. Deltakere som ønsker å slutte midt i semesteret må betale full semesteravgift. Ved flytting gjelder ikke nevnte oppsigelsesregler.
 • Faktura kommer pr e-post, det blir fakturert ut en gang pr semester.
 • Dersom instruktørene blir syk, og det ikke kan skaffes vikar, kan aktiviteten bli avlyst. Det vil bli gitt refusjon til deltakerne dersom aktiviteten blir avlyst mer enn to ganger pr.semester.
 • Gossen IL må informeres dersom deltakeren har særskilte behov (se søknadsskjema).
 • Aktiviteten følger skoleåret, våren 2017(18 uker).

 

Dette forventet Gossen IL av deg.

 • Ved fravær må du gi beskjed til instruktør.
 • Meld fra om du får ny adresse, e-post eller telefonnummer. Beskjeder fra oss blir sendt til e-post eller sms.
 • Alle må ha nødvendig utstyr(treningsklær, sko og drikkeflaske).

Kontaktinformasjon:

Gossen IL

Telefon: Torstein Jelsa Larsen 93662594.

e-post: post@gossen-il.no

FYLL UT SKJEMA FOR PÅMELDING :)

 

Ny hovedtrener til A-laget på plass!

Etter en lang prosess kan vi nå endelig bekrefte at Eric Laurie har takket ja til å være vår nye a-lags trener frem til 2018. Vi er henrykte over å få på plass den nye Bob Bradley. Eric Laurie er født i 1988 og er fra Michigan, USA. Eric Laurie har erfaring fra Molde FK hvor han har trent flere lag, blant annet vært innom damelaget pluss G16 bredde.

Eric Laurie sier som følger etter å ha signert for Gossen IL: » Jeg er veldig glad for at Gossen IL ønsker å ha meg som deres nye hovedtrener. Jeg ser veldig mye potensiale i denne klubben og ser veldig frem til denne spennende utfordringen. Jeg har vært her og spilt kamper før med Molde FK G16, da fikk jeg erfare at de hadde flere gode unge spillere som holder et høyere nivå enn 6 div i seg. Jeg er også veldig imponert over fasilitetene her,  alt ligger til rette for at vi i GIL kan ta steg!»

laurie

 

Molde FK distriktsturne ute på Gossen

Hei,

Nå er det 2 uker siden Molde FK var på besøk ute på Gossen. Vi var over 140 gossinger på dette fantastiske arrangementet til Molde FK, vår general sponsor Sparebanken Møre var også tilstedet og serverte våre sultne idrettsutøvere med juice og pølse!:)  nedenfor vil dere se noen bilder fra dagen.

IMG_4589 IMG_4789 IMG_4834 IMG_4734

 

Tusen takk til Molde FK, Sparebanken Møre og alle dere som møtte opp og bidro til at dette ble til en helt sinnsyk kul dag :)

Tidenes første fotballskole vel gjennomført!

Tirsdag 9 august ble starten på noe historisk for Gossen Idrettslag. Det var dagen da 43 unge håpefulle unger møtte opp inne i vår nye storstue, Aukra Arena, for å delta på tidenes første fotballskole ute på Gossen. Vi i Gossen IL vil benytte anledningen til å takke ungene, foreldrene, de dyktige instruktørene fra blant annet Molde FK, vår general sponsor Sparebanken Møre og Odd Småge AS for hjelpen i å gjennomføre noe så artig! Dette er noe Gossen Idrettslag ønsker å gjennomføre hvert år og da er vi veldig avhengig av det store engasjementet og dugnadsånden vi har her ute på Gossen.

 

fotballskole3