Hopp til innhold

Egenandeler og andre avgifter

Egenandeler:
For deltakelse på cuper mm. kan laget selv sette egenandeler. Klubben er tydelig på at egenandeler ikke skal være ekskluderende og ber om at det etterstrebes så lave egenandeler som mulig. Oppfordrer til dugnad fremfor egenandeler. Egenandeler skal faktureres via KlubbAdmin på samme måte som kontingent og avgifter. Avtale om redusert betaling kan derfor også gjelder egenandeler. Daglig leder /styreleder er kontaktpersoner også her.

Annet:
Uinnlevert drakt: kr 600,-