Informasjon til alle medlemmer

Hovedstyret har den siste tiden mottatt meldinger om uforsvarlig kjøring på våre eiendommer.

Dette gjelder området ved Aukrahallen med «burning» utenfor hovedinngang og på Riksfjord der det er blitt observert kjøring av moped og ATV ute på banedekket.

 

Vi oppfordrer medlemmene til å melde fra til hovedstyret når de observerer slikt.

Hendelsene over er meldt til Politiet, men vi har ikke kunnet anmelde da vi ikke har fått registrert reg.nr. eller vet hvem dette er.

Skulle vi få tatt noen «på fersken» vil dette bli anmeldt til Politiet omgående.

 

Vi aksepterer ikke at våre eiendommer skal bli ramponert og vandalisert!

 

Oppfordrer alle medlemmene til å være med å ta vare på de verdiene som vi sammen eier i GIL.

 

Mvh Hovedstyret i GIL

Fotballskole 1-3 august

Snart klar for fotballskole igjen, påmelding skjer her i dette skjemaet.

fotballskolen vil være 1-3 august fra klokken 10-14.

fotballskolen er for gutter og jenter 6 – til 13 år.

Pris 500 kr.

PÅMELDINGSFRIST:  25.Juni

Når dere har sendt inn påmelding så vil dere motta betalingsinformasjon på mail.

ME PEISE PÅ VIDERE!

Referat årsmøte 2017

REFERAT – Årsmøte 8.mars 2017

GOSSEN IDRETTSLAG

 

Sted:                     Tribunebygget 8.mars 2017 kl. 18.00

 

Disse møtte:      Arnstein Rød

Line Valdal

Hans Inge Terøy

Roger Øien

Torstein Jelsa Larsen

Beate Solem

Siw Valdal

Kathrine Huse

Barbro Mork Emblem

Edny Leikvoll

Sigmund Nilsen

Arild Småge

 

 

Sak 1 – Godkjenning av innkalling

Innkalling ble godkjent.

Sak 2 – Valg av dirigent, sekretær og to til å signere protokollen

 • Dirigent: Roger Øien
 • Sekretær: Torstein Jelsa Larsen
 • Signering av protokoll: Arnstein Rød og Arild Småge

Sak 3 – Årsmeldinger 2016

 • Årsmøte bestemmer at de som ikke har levert inn årsmelding, leverer inn i ettertid.
 • Årsmeldinger skal gjøres tilgjengelig på nett for medlemmene.

Sak 4: Kontingent

 • Enstemmig vedtatt at medlemskontingenten forblir den samme som i 2016, det vil da si kr 250,-.
 • Enstemmig vedtatt på årsmøtet at vis du er med på fotball eller håndball så får du klatring gratis. Det vil da si at vis du har betalt treningsavgift for fotball eller håndball så kan du delta gratis på klatring.
 • Enstemmig vedtatt på årsmøtet at den nye treningsavgifts satsen som hovedstyret foreslo trer i kraft fra 9.mars 2017, forutsatt at det blir satt av kr 30.000,- til lisens stipend.

Sak 5: Regnskap 2016 / budsjett 2017

 • Regnskapet 2016 ble gjennomgått og viser et underskudd på kr 270 611,-. Kommentar fra revisor ble fremlagt og kommentarene blir tatt til etterretning for fremtiden. Regnskapet 2016 ble enstemmig vedtatt. Revisor la igjen følgende kommentarer om regnskapet 2016: « vi har revidert regnskapet for Gossen Idrettslag i henhold til NIF`s revisjonsbestemmelser. Regnskapet er ført og avsluttet i overenstemmelse med NIF`s regnskapsbestemmelser, og viser organisasjonens økonomiske stilling og resultat for regnskapsåret 2016. regnskapstjenesten er innleid fra Techconsult AS, avd. Aukra. Det er utført stikkontroll på bankkontoer mot fremlagte bilag/kontoutskrifter. Revisjonen har ikke kjennskap til forhold etter balansedagen som kan ha betydning for bedømmelse av det fremlagte regnskapet. Revisjonen tilrår godkjenning av det fremlagte regnskapet».
 • Det er for 2017 budsjettert med et underskudd på kr 8.000,-. Forutsatt at på inntektssiden blir det lagt på kr 70.000 i forhold til treningsavgifts posten(kontopost 3930). Det blir også lagt inn en ny post på utgiftssiden på kr 30.000,- for lisens stipend.  Vi øker også summen på post 6730 dommerutgifter fra 60.000,- til 80.000,-, det samme som regnskapet for 2016 viser. Budsjettet 2017 er enstemmig vedtatt.

 

Sak 6: Innkomne saker

 1. a) Endring av sportsplan

 

Hovedstyret kom med følgende forslag til årsmøtet:

 

 • 3.1 Generelle retnigslinjer

 

Gossen Idrettslag er eier av merkevaren Gossen Idrettslag / GIL. Det betyr at all bekledning, drakter, etc. der man representerer klubben, og hvor det skal påmonteres logo eller lagets navn, skal godkjennes av Hovedstyret. Det samme gjelder for andre artikkler som representerer klubben, det gjelder seg flagg, bannere, skilt, osv.

 

Forslag til endring ble enstemmig vedtatt.

 

 

 • 3.6 – For deltakelse i cuper og turneringer

Hvert lag/årskull kan reise på 2 cuper pr sesong, utenom serier- og kretsmesterskap. Der hvor lag/årskull er så store at laget må inndeles i flere små lag, tillates det deltakelse på 2 cuper pr. små lag pr.sesong. Cuper utover dette kan søkes om til hovedstyret i GIL v/daglig leder.

Utover dette oppfordres det til at cupdeltakelse dekkes av det enkelte lags klubbkasse eller egenandel.

 

Cupdeltakelse på egne cuper er gratis for alle lag.

 

Forslaget ble vedtatt.

 

 • Kom forslag på årsmøtet om endring av punktet 3.8 – for innkjøp av utstyr til lag. Følgende tekst ble foreslått: For innkjøp av utstyr til eget lag skal dette koordineres og avklares med daglig leder. Også bruk av lagkasse til innkjøp av utstyr skal koordineres og avklares med daglig leder.

 

Forslag enstemmig vedtatt.

 

b) Godkjenning av ny lov

Årsmøtet gikk igjennom lovverket og de nye vedtektene. Årsmøtet kom med en oppfordring til hovedstyret om å sette seg inn i vedtektene sammen. Årsmøtet godkjenner de nye endringene i lovverket.

 

7) Organisasjonsplan og valg

Hovedstyre foreslått av valgkomite:

–          Leder: Hans Inge Terøy

–          Daglig leder (fast ansatt)

–          Nestleder: Roger Øien

–          Styremedlem: Siw Valdal

–          Styremedlem: Kathrine Huse

–          Styremedlem: Edny Leikvoll

–          Styremedlem: Thomas Brevik

–          Styremedlem: Arnstein Rød

 

Fra sommeren 2017 vil det også bli ansatt sportslig leder i 20% stilling. Dette er det tatt høyde for i budsjettet. Stillingsinstruks for sportslig leder vil bli utviklet av nytt hovedstyre frem mot oppstart av stilling.

 

Organisasjonskart skal inn i sportsplanen og skal reviderest på årsmøte.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

 

Revisorer:

–          Geir Larsen

–          Pål Breivik-Valdal

 

Forslag ble enstemmig vedtatt.

 

 

Valgkomite:

–          Arnstein Rød

–          Janne Kristin Småge

 

 

Forslag ble enstemmig vedtatt.

 

 

Referent

Torstein Jelsa Larsen

Årsmøte 2017

GIL logo

ÅRSMØTE 2017

8. mars 2017 kl 18:00 i tribunebygget ved Riksfjord stadion.

SAKLISTE

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Valg av dirigent, sekretær og to til å signere protokollen

Sak 3: Behandle årsmelding

Sak 4: Kontingent

Sak 5: Regnskap 2016 / Budsjett 2017

Sak 6: Innkomne saker

sak 7: organisasjonsplan og valg

Info og påmelding til fotballfritidsordning 2017

Aktivitetsordning Gossen IL 

På treningene blir fotball hovedfokus, men balanse, styrke, løp og koordinasjon blir også en viktig del av treningene.

Tid: Tirsdager 14:30-16:00.

Sted: Riksfjord stadion.

Instruktør: Vår nye hoved trener på A-laget (Eric Laurie) + daglig leder (Torstein Jelsa Larsen) er tilgjengelig på noen treninger. Begge jobber i Molde FK akademiet i tillegg til arbeidsoppgaver i Gossen IL.

Medlemmer fra ungdomsfotballen i Gossen IL vil bidra som hjelpetrenere.

Det blir servert frukt i løpet av treningen.

Pris:

 • Våren 2017: 1800 kr. 

Reglement

 • Aktivitetsordning Gossen IL er åpen for alle innbyggere i Aukra kommune, men barn i 4.-7.ende klasse har prioritet ved opptak.
 • Aktivitetsordningen har åpent opptak, ingen opptaksprøver eller andre krav.
 • Det kan søkes om plass på vårt tilbud gjennom hele året forutsatt at det er ledig kapasitet.
 • Søknadsfrist for å delta er 20 januar 2017. første trening blir 7 februar.
 • Plassen gjelder frem til skoleferien 2017. Deltakere som ønsker å slutte midt i semesteret må betale full semesteravgift. Ved flytting gjelder ikke nevnte oppsigelsesregler.
 • Faktura kommer pr e-post, det blir fakturert ut en gang pr semester.
 • Dersom instruktørene blir syk, og det ikke kan skaffes vikar, kan aktiviteten bli avlyst. Det vil bli gitt refusjon til deltakerne dersom aktiviteten blir avlyst mer enn to ganger pr.semester.
 • Gossen IL må informeres dersom deltakeren har særskilte behov (se søknadsskjema).
 • Aktiviteten følger skoleåret, våren 2017(18 uker).

 

Dette forventet Gossen IL av deg.

 • Ved fravær må du gi beskjed til instruktør.
 • Meld fra om du får ny adresse, e-post eller telefonnummer. Beskjeder fra oss blir sendt til e-post eller sms.
 • Alle må ha nødvendig utstyr(treningsklær, sko og drikkeflaske).

Kontaktinformasjon:

Gossen IL

Telefon: Torstein Jelsa Larsen 93662594.

e-post: post@gossen-il.no

FYLL UT SKJEMA FOR PÅMELDING :)

 

Ny hovedtrener til A-laget på plass!

Etter en lang prosess kan vi nå endelig bekrefte at Eric Laurie har takket ja til å være vår nye a-lags trener frem til 2018. Vi er henrykte over å få på plass den nye Bob Bradley. Eric Laurie er født i 1988 og er fra Michigan, USA. Eric Laurie har erfaring fra Molde FK hvor han har trent flere lag, blant annet vært innom damelaget pluss G16 bredde.

Eric Laurie sier som følger etter å ha signert for Gossen IL: » Jeg er veldig glad for at Gossen IL ønsker å ha meg som deres nye hovedtrener. Jeg ser veldig mye potensiale i denne klubben og ser veldig frem til denne spennende utfordringen. Jeg har vært her og spilt kamper før med Molde FK G16, da fikk jeg erfare at de hadde flere gode unge spillere som holder et høyere nivå enn 6 div i seg. Jeg er også veldig imponert over fasilitetene her,  alt ligger til rette for at vi i GIL kan ta steg!»

laurie

 

Molde FK distriktsturne ute på Gossen

Hei,

Nå er det 2 uker siden Molde FK var på besøk ute på Gossen. Vi var over 140 gossinger på dette fantastiske arrangementet til Molde FK, vår general sponsor Sparebanken Møre var også tilstedet og serverte våre sultne idrettsutøvere med juice og pølse!:)  nedenfor vil dere se noen bilder fra dagen.

IMG_4589 IMG_4789 IMG_4834 IMG_4734

 

Tusen takk til Molde FK, Sparebanken Møre og alle dere som møtte opp og bidro til at dette ble til en helt sinnsyk kul dag :)