Hopp til innhold

Gossen IL sitt hovedstyret ønsker større åpenhet rundt arbeidet som blir gjort i håp om at medlemmene skal få en større interesse og forståelse for driften av klubben. Økonomi og regnskap vil ikke bli publisert på nett, men hvis noen er spesielt interessert i noe kan de ta kontakt med Daglig leder eller styre leder.

 

 

220519 Referat for publisering

Torstein Mordal Jelsa ble fra 02.05.19 ny daglig leder i Gossen Idrettslag. Han vil ha flere roller i idrettslaget, i tillegg til å være daglig leder skal han også fortsette som sportslig leder.

Gossen IL vil takke Beate Solem for den fantastiske jobben hun har gjort som daglig leder de siste årene!

Bildet viser kjernetiden til Torstein, grå farge viser de dagen han vil ha hjemmekontor og de grønne er han tilgjengelig på Gossen, nærmere bestemt på Riksfjord stadion.