Informasjon til alle medlemmer

Hovedstyret har den siste tiden mottatt meldinger om uforsvarlig kjøring på våre eiendommer.

Dette gjelder området ved Aukrahallen med «burning» utenfor hovedinngang og på Riksfjord der det er blitt observert kjøring av moped og ATV ute på banedekket.

 

Vi oppfordrer medlemmene til å melde fra til hovedstyret når de observerer slikt.

Hendelsene over er meldt til Politiet, men vi har ikke kunnet anmelde da vi ikke har fått registrert reg.nr. eller vet hvem dette er.

Skulle vi få tatt noen «på fersken» vil dette bli anmeldt til Politiet omgående.

 

Vi aksepterer ikke at våre eiendommer skal bli ramponert og vandalisert!

 

Oppfordrer alle medlemmene til å være med å ta vare på de verdiene som vi sammen eier i GIL.

 

Mvh Hovedstyret i GIL

Fotballskole 1-3 august

Snart klar for fotballskole igjen, påmelding skjer her i dette skjemaet.

fotballskolen vil være 1-3 august fra klokken 10-14.

fotballskolen er for gutter og jenter 6 – til 13 år.

Pris 500 kr.

PÅMELDINGSFRIST:  25.Juni

Når dere har sendt inn påmelding så vil dere motta betalingsinformasjon på mail.

ME PEISE PÅ VIDERE!

Referat årsmøte 2017

REFERAT – Årsmøte 8.mars 2017

GOSSEN IDRETTSLAG

 

Sted:                     Tribunebygget 8.mars 2017 kl. 18.00

 

Disse møtte:      Arnstein Rød

Line Valdal

Hans Inge Terøy

Roger Øien

Torstein Jelsa Larsen

Beate Solem

Siw Valdal

Kathrine Huse

Barbro Mork Emblem

Edny Leikvoll

Sigmund Nilsen

Arild Småge

 

 

Sak 1 – Godkjenning av innkalling

Innkalling ble godkjent.

Sak 2 – Valg av dirigent, sekretær og to til å signere protokollen

 • Dirigent: Roger Øien
 • Sekretær: Torstein Jelsa Larsen
 • Signering av protokoll: Arnstein Rød og Arild Småge

Sak 3 – Årsmeldinger 2016

 • Årsmøte bestemmer at de som ikke har levert inn årsmelding, leverer inn i ettertid.
 • Årsmeldinger skal gjøres tilgjengelig på nett for medlemmene.

Sak 4: Kontingent

 • Enstemmig vedtatt at medlemskontingenten forblir den samme som i 2016, det vil da si kr 250,-.
 • Enstemmig vedtatt på årsmøtet at vis du er med på fotball eller håndball så får du klatring gratis. Det vil da si at vis du har betalt treningsavgift for fotball eller håndball så kan du delta gratis på klatring.
 • Enstemmig vedtatt på årsmøtet at den nye treningsavgifts satsen som hovedstyret foreslo trer i kraft fra 9.mars 2017, forutsatt at det blir satt av kr 30.000,- til lisens stipend.

Sak 5: Regnskap 2016 / budsjett 2017

 • Regnskapet 2016 ble gjennomgått og viser et underskudd på kr 270 611,-. Kommentar fra revisor ble fremlagt og kommentarene blir tatt til etterretning for fremtiden. Regnskapet 2016 ble enstemmig vedtatt. Revisor la igjen følgende kommentarer om regnskapet 2016: « vi har revidert regnskapet for Gossen Idrettslag i henhold til NIF`s revisjonsbestemmelser. Regnskapet er ført og avsluttet i overenstemmelse med NIF`s regnskapsbestemmelser, og viser organisasjonens økonomiske stilling og resultat for regnskapsåret 2016. regnskapstjenesten er innleid fra Techconsult AS, avd. Aukra. Det er utført stikkontroll på bankkontoer mot fremlagte bilag/kontoutskrifter. Revisjonen har ikke kjennskap til forhold etter balansedagen som kan ha betydning for bedømmelse av det fremlagte regnskapet. Revisjonen tilrår godkjenning av det fremlagte regnskapet».
 • Det er for 2017 budsjettert med et underskudd på kr 8.000,-. Forutsatt at på inntektssiden blir det lagt på kr 70.000 i forhold til treningsavgifts posten(kontopost 3930). Det blir også lagt inn en ny post på utgiftssiden på kr 30.000,- for lisens stipend.  Vi øker også summen på post 6730 dommerutgifter fra 60.000,- til 80.000,-, det samme som regnskapet for 2016 viser. Budsjettet 2017 er enstemmig vedtatt.

 

Sak 6: Innkomne saker

 1. a) Endring av sportsplan

 

Hovedstyret kom med følgende forslag til årsmøtet:

 

 • 3.1 Generelle retnigslinjer

 

Gossen Idrettslag er eier av merkevaren Gossen Idrettslag / GIL. Det betyr at all bekledning, drakter, etc. der man representerer klubben, og hvor det skal påmonteres logo eller lagets navn, skal godkjennes av Hovedstyret. Det samme gjelder for andre artikkler som representerer klubben, det gjelder seg flagg, bannere, skilt, osv.

 

Forslag til endring ble enstemmig vedtatt.

 

 

 • 3.6 – For deltakelse i cuper og turneringer

Hvert lag/årskull kan reise på 2 cuper pr sesong, utenom serier- og kretsmesterskap. Der hvor lag/årskull er så store at laget må inndeles i flere små lag, tillates det deltakelse på 2 cuper pr. små lag pr.sesong. Cuper utover dette kan søkes om til hovedstyret i GIL v/daglig leder.

Utover dette oppfordres det til at cupdeltakelse dekkes av det enkelte lags klubbkasse eller egenandel.

 

Cupdeltakelse på egne cuper er gratis for alle lag.

 

Forslaget ble vedtatt.

 

 • Kom forslag på årsmøtet om endring av punktet 3.8 – for innkjøp av utstyr til lag. Følgende tekst ble foreslått: For innkjøp av utstyr til eget lag skal dette koordineres og avklares med daglig leder. Også bruk av lagkasse til innkjøp av utstyr skal koordineres og avklares med daglig leder.

 

Forslag enstemmig vedtatt.

 

b) Godkjenning av ny lov

Årsmøtet gikk igjennom lovverket og de nye vedtektene. Årsmøtet kom med en oppfordring til hovedstyret om å sette seg inn i vedtektene sammen. Årsmøtet godkjenner de nye endringene i lovverket.

 

7) Organisasjonsplan og valg

Hovedstyre foreslått av valgkomite:

–          Leder: Hans Inge Terøy

–          Daglig leder (fast ansatt)

–          Nestleder: Roger Øien

–          Styremedlem: Siw Valdal

–          Styremedlem: Kathrine Huse

–          Styremedlem: Edny Leikvoll

–          Styremedlem: Thomas Brevik

–          Styremedlem: Arnstein Rød

 

Fra sommeren 2017 vil det også bli ansatt sportslig leder i 20% stilling. Dette er det tatt høyde for i budsjettet. Stillingsinstruks for sportslig leder vil bli utviklet av nytt hovedstyre frem mot oppstart av stilling.

 

Organisasjonskart skal inn i sportsplanen og skal reviderest på årsmøte.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

 

Revisorer:

–          Geir Larsen

–          Pål Breivik-Valdal

 

Forslag ble enstemmig vedtatt.

 

 

Valgkomite:

–          Arnstein Rød

–          Janne Kristin Småge

 

 

Forslag ble enstemmig vedtatt.

 

 

Referent

Torstein Jelsa Larsen

MinIdrett

Gossen Idrettslag har tatt i bruk KlubbAdmin som er Norges Idrettsforbunds egen løsning for medlemsadministrasjon. Dette innebærer at alle medlemmer, både aktive og de som har verv i klubben, må registreres via MinIdrett. Hvordan dette gjøres kan du lese mer om i veiledninga lengre ned, husk å søke om medlemskap i Gossen IL. Dersom du har barn med på idrettsskole eller håndball har du kanskje allerede mottatt en e-post med krav om å betale treningsavgift. Dette betyr at ditt barn er manuelt registrert inn i systemet, men vi ber om at du likevel logger inn på MinIdrett for å verifisere opplysningene.


MinIdrett

Veiledning:

Gjennom Min idrett kan du som medlem:

– administrere alle medlemskap i norsk idrett (innmeldinger og utmeldinger)

– betale kontingent/treningsavgifter

– se all informasjon som er registrert om deg

– kunne oppdatere registrert informasjon

– opprette familiegrupper

– skrive ut medlemskort


Registrer deg som bruker:

For å registrere deg som ny bruker, gå til https://minidrett.nif.no og trykk ny bruker.

Video om Min Idrett: https://www.youtube.com/watch?v=DkqeThG82-o
Video om å opprette en ny bruker:  https://www.youtube.com/watch?v=rtuud5Gk2Y4
Brukerveiledning til Min Idrett:  https://itinfo.nif.no/Min_idrett_Brukerveiledninger

Du får automatisk tilsendt brukernavn og passord når e-postadressa blir lagret i medlemsregisteret.
Dersom du har glemt brukernavn/passord, kan du få dette tilsendt ved å gå til påloggings-siden i Min idrett.
Dersom e-postadressa di er registrert,  vil du få tilsendt brukernavn og passord som er registrert på denne adressa.

Har du ikke tilgang til e-post, og du ønsker å endre den registrerte adressa, sender du en e-post til support@idrettsforbundet.no.


Utsending av kontingenter/treningsavgifter:

Hver gang det blir opprettet et betalingskrav vil det bli varsla pr. e-post for å gjøre medlemmet oppmerksom på kravet som ligger på din side i Min idrett.

Dersom fakturamottakar er under 18 år og er knyttet til foresatte, vil både medlemmet og foresatte
ta mot varsel om betalingskrav som er lagt i Min idrett.

Alle medlemmer som er registrert i ei familiegruppe, vil få samme varsel om betalingskrav i Min idrett
(dersom alle har registrert e-postadresse og evt. mobilnummer).

Når en person betaler familiekontingenten, vil alle medlemmer som er registrert i familiegruppa få sin klubbkontingent registrert som betalt.


Betaling av kontingenter/treningsavgifter:

Betaling av kontingenter, treningsavgifter vil bli gjennomført i Idretten sin løsning for Online betaling.

Før en betaler første gangen, må medlemmene (eller foresatte) registrere seg for å bli betaler i
Online betaling (dette er en engangsjobb).

Informasjon om Online betaling med instruksjoner for registrering og hvordan du skal betale,
finn du på denne siden (klikk på link). Se video på denne siden.


Problem:

Dersom du får problem kan du få hjelp her:

Informasjon om Min idrett.

Tekniske spørsmål:

– Ring Idrettens support på telefon 03615 (kl. 08.00-20.00) eller e-post: support@idrettsforbundet.no

Ta kontakt med Gossen IL:

– om du har fått et feilaktig betalingskrav.

– om du mener at du allerede er utmeldt som medlem.

– om du har andre spørsmål som gjelder medlemskapet.


E-post:

post@gossen-il.no


 

FAQ:

Jeg har fått epost fra NIF om Min Idrett, Skal jeg gjennomføre registreringen og bekreftelse av mitt personnummer i min idrett?
– JA. for at man skal få tilgang til systemene må man bekrefte hvem man er med personnummer EN gang. Dette gjøres ved at Idretten oppretter en sikker tunnel til BuyPass som igjen gjør ett oppslag mot folkeregisteret. Personnummeret blir ikke lagret, men hjelper datasystemet å fjerne dubletter i databasen.

Dugnad lørdag 24.10.2015

Vi har behov for folk på dugnad førstkommende lørdag i Aukra Arena kl 10-14. Dugnaden går ut på bl.a. å ordne spikerslag og plater på veggene. Ta med det du har av følgende utstyr: skralle, fastnøkler og piper 24mm, batteriboremaskin 18mm trebor, håndsag, stikksag og bitssett.

Gi beskjed til Hans Inge på tlf. 95 29 41 21 dersom du kan hjelpe til.

GILs visjon: Norges triveligste idrettslag!

Se så flott hallen vår er! Og legg merke til visjonen vår; Norges triveligste idrettslag!

IMAG0111

Det er viktig for oss at alle som vil skal få være en del av GIL og at alle skal ha det kjekt både på og utenfor banen. Vi skal selvsagt ikke legge skjul på at vi også har våre utfordringer fra tid til annen, men fokuset er høyt på å få rydda opp. Ved siden av GIL-vimpelen ved tribunebygget, henger MOT-flagget. GIL er også en aktiv medspiller med MOT, dette er nedfelt i Sportsplanen vår. Vi oppfordrer alle våre lagledere til å ta MOTivatørkurs og ikke minst å etterleve disse verdiene. Et nytt MOTivatørkurs blir trolig satt opp i februar.

Inn under visjonen ligger også det med kostnader for å være medlem. Vi har et mål om å være en billig klubb uten skjulte kostnader, og sammenlignet med omliggende klubber så er vi det. Medlemskontingenten og treningsavgiften er lav, vi dekker fergeutgifter og drakter for våre medlemmer, og hvert lag har i tillegg en egen pott med sosiale midler som de kan bruke på frukt og sosialt samvær, f.eks pizzakveld, avslutning, grilling eller hva foreldrekontakten måtte finne på. Økonomiske problemer i familien skal heller ikke stå i vegen for at barn kan delta, og GIL har ordninger for dem som av ulike årsaker har vanskeligheter med å betale for seg. Vi forventer en dialog med de det måtte gjelde og presiserer at dette er konfidensiell informasjon som kun daglig leder og styreleder tar seg av.

Grunnen til at vi kan gjøre det på denne måten er takket være stabile sponsorer som år etter år fornyer samarbeidsavtalene, tilskudd fra Aukra Kommune og ulike fond. En stor takk vil vi også rette til de over 100 støttemedlemmene som klubben fikk etter at klubbavisen ble utgitt i vår og ikke minst våre om lag 80 frivillige som legger ned et utall dugnadstimer hver uke og gjør en glitrende innsats. Om man er trener, oppmann, materialforvalter eller revisor så er alle er like viktige.

Gavebrev til Aukra Arena

Vi er overveldet over støtten vi fikk til Aukra Arena på vår dør-til-dør aksjon forrige uke. Tusen takk for at dere viser oss denne velvilje. Til dere som ikke var hjemme, og ikke har funnet lapp på døra så kan gave fremdeles gis direkte til konto 3910.14.98860. Et gavebrev koster i utgangspunktet kr. 500,-, men vi blir glad for hver krone vi får. Det gis skattefradrag på gaver fra kr 500,- inntil kr. 16.800,-. Fradraget utgjør 27 % av gavebeløpet.

Midler fra NIFs flyktningfond

Gossen Idrettslag er et av de 31 første idrettslagene i Norge som har fått tildelt midler fra NIFs flyktningfond. Pengene skal gå til innkjøp av nødvendig personlig utstyr til flyktninger som har ankommet øya og som ønsker å delta i våre aktiviteter. Vi ønsker alle, både barn, unge og voksne, hjerteligst velkommen til Gossen Idrettslag.

https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/enorm-interesse-for-nif-flyktningfond/

I dag kommer vi på besøk til deg!

I dag vil representanter fra GIL komme på besøk til deg for å selge gavebrev til inntekt for Aukra Arena som nå begynner å reise seg på Riksfjord. Vi håper du har fått flygebladet vårt i posten og at du og din familie ønsker å bidra.  Vel møtt! :)

(Til info så gis det skattefradrag på gavebeløp mellom kr. 500,- og kr. 16.800,- både til privatpersoner og bedrifter.)

flygeblad