Hopp til innhold

Torstein Mordal Jelsa ble fra 02.05.19 ny daglig leder i Gossen Idrettslag. Han vil ha flere roller i idrettslaget, i tillegg til å være daglig leder skal han også fortsette som sportslig leder.

Gossen IL vil takke Beate Solem for den fantastiske jobben hun har gjort som daglig leder de siste årene!

Bildet viser kjernetiden til Torstein, grå farge viser de dagen han vil ha hjemmekontor og de grønne er han tilgjengelig på Gossen, nærmere bestemt på Riksfjord stadion.