Hopp til innhold

Hovedstyret har den siste tiden mottatt meldinger om uforsvarlig kjøring på våre eiendommer. Dette gjelder området ved Aukrahallen med «burning» utenfor hovedinngang og på Riksfjord der det er blitt observert kjøring av moped og ATV ute på banedekket.

Vi oppfordrer medlemmene til å melde fra til hovedstyret når de observerer slikt.
Hendelsene over er meldt til Politiet, men vi har ikke kunnet anmelde da vi ikke har fått registrert reg.nr. eller vet hvem dette er.

Skulle vi få tatt noen «på fersken» vil dette bli anmeldt til Politiet omgående.
Vi aksepterer ikke at våre eiendommer skal bli ramponert og vandalisert!
Oppfordrer alle medlemmene til å være med å ta vare på de verdiene som vi sammen eier i GIL.

Mvh Hovedstyret i GIL

ÅRSMØTE 2017
8. mars kl 18:00 i tribunebygget ved Riksfjord stadion

SAKLISTE
Sak 1: Godkjenning av innkalling
Sak 2: Valg av dirigent, sekretær og to til å signere protokollen
Sak 3: Behandle årsmelding
Sak 4: Kontingent
Sak 5: Regnskap 2016 / Budsjett 2017
Sak 6: Innkomne saker
sak 7: organisasjonsplan og valg

Aktivitetsordning Gossen IL 

På treningene blir fotball hovedfokus, men balanse, styrke, løp og koordinasjon blir også en viktig del av treningene.

Tid: Tirsdager 14:30-16:00.
Sted: Riksfjord stadion.

Instruktør: Vår nye hoved trener på A-laget (Eric Laurie) + daglig leder (Torstein Jelsa Larsen) er tilgjengelig på noen treninger. Begge jobber i Molde FK akademiet i tillegg til arbeidsoppgaver i Gossen IL.

Medlemmer fra ungdomsfotballen i Gossen IL vil bidra som hjelpetrenere.
Det blir servert frukt i løpet av treningen.

Pris: Våren 2017: 1800 kr.

Reglement

 • Aktivitetsordning Gossen IL er åpen for alle innbyggere i Aukra kommune, men barn i 4.-7.ende klasse har prioritet ved opptak.
 • Aktivitetsordningen har åpent opptak, ingen opptaksprøver eller andre krav.
 • Det kan søkes om plass på vårt tilbud gjennom hele året forutsatt at det er ledig kapasitet.
 • Søknadsfrist for å delta er 20 januar 2017. første trening blir 7 februar.
 • Plassen gjelder frem til skoleferien 2017. Deltakere som ønsker å slutte midt i semesteret må betale full semesteravgift. Ved flytting gjelder ikke nevnte oppsigelsesregler.
 • Faktura kommer pr e-post, det blir fakturert ut en gang pr semester.
 • Dersom instruktørene blir syk, og det ikke kan skaffes vikar, kan aktiviteten bli avlyst. Det vil bli gitt refusjon til deltakerne dersom aktiviteten blir avlyst mer enn to ganger pr.semester.
 • Gossen IL må informeres dersom deltakeren har særskilte behov (se søknadsskjema).
 • Aktiviteten følger skoleåret, våren 2017(18 uker).

Dette forventet Gossen IL av deg.

 • Ved fravær må du gi beskjed til instruktør.
 • Meld fra om du får ny adresse, e-post eller telefonnummer. Beskjeder fra oss blir sendt til e-post eller sms.
 • Alle må ha nødvendig utstyr(treningsklær, sko og drikkeflaske).

Kontaktinformasjon:
Telefon: Torstein Jelsa Larsen 93662594.
e-post: post@gossen-il.no

FYLL UT SKJEMA FOR PÅMELDING 🙂