Hopp til innhold

Lenke

ÅRSMØTE GOSSEN IDRETTSLAG

Torsdag 12.mars 2020 kl. 18.00 i Aukrahallen

SAKLISTE
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede.
Sak 2: Godkjenning av innkalling, saklisten og forretningsorden.
Sak 3: Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
Sak 4: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppemeldinger.
Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Sak 6: Behandle forslag og saker.
Sak 7: Fastsette medlemskontingent
Sak 8: Vedta idrettslagets budsjett 2020
Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 10: Valg

Saker meldes innen 26.02 til: Post@gossen-il.no

Alle medlemmer i Gossen IL er velkommen!

Undergruppene har den siste tiden blitt kontaktet med spørsmål knyttet hvordan klubben dekker fergeutgifter for lagene som deltar i seriespill.

Oppsummert er det slik:
 • Klubben dekker 1stk bil (Tur/Retur) for trenere/lagleder, og passasjerutgifter for resterende spiller  på lag fra 10år og oppover. Dette gjelder for perioden f.o.m 01.01.2020 - til Autopass kommer inn.
 • Klubben dekker ikke kjøretøy for foreldre som kjører. Det anbefales derfor at hvert lag setter opp egen kjøreliste slik at kjørebelastning blir fordelt på en rettferdig måte i foreldregruppen. Erfaringsmessig blir det 1-2 bortekamper å kjøre på i løpet av en sesong pr. familie ved fordeling i kjøreliste.

Skal man refundere pengene anbefales følgende 2 løsninger:

 1. Etterskuddsbetaling
  1. GENERELT: Det anbefales at samme person/er (lagleder eller trenere) gjør utlegg for reise. Dette forenkler tilbakebetaling.
   1. Fyll ut skjema som ligger vedlagt, fyll inn kolonnene basert på antall personer som har reist på kamp.
   2. Send så skjema til post@gossen-il.no 
   3. Beløpet blir utbetalt til 1 person, også må disse pengene fordeles ut til den eller de som har lagt ut for reise.
 2. Forskuddsbetaling
  1. Når terminliste er klar så fylles vedlagt skjema ut, basert på antall bortekamper og estimat av spillere som skal på kamp.
  2. Send så skjema til post@gossen-il.no
  3. Beløpet blir utbetalt til 1 person, som da må betale for laget ved alle reiser i seriespillet. Eventuelt må denne personen betale ut penger til de andre som eventuelt legger ut for reiser hvis han/hun ikke har anledning til å være med på kamp.
Hele ordningen er basert på tillit, og at man i beste intensjon, forsøker å fylle ut skjema så godt som man kan.

Blir kamper flyttet eller kansellert, og man har fått utbetalt for mye penger ved en forskuddsbasert løsning, ber vi om at dette varsles på mail til post@gossen-il.no, slik at man finner en løsning for tilbakebetaling.

Vedlagt skjema: Refundering fergeutgifter 2020 GIL

Vi har i dag signert arbeidsavtale med Siw Rindarøy, som fra 02.03.2020 vil starte i 80% stilling som administrerende daglig leder i Gossen Idrettslag. 

Etter en ansettelse prosess med 10 søkere og 4 på intervju, var det Siw som til slutt fikk tilbud om jobben og takket ja. Siw har stort engasjement for klubben samt god erfaring fra ulike verv.

Siw har tidligere vært ansatt i lignende stilling i idrettslaget, men det er mange år siden og klubben har utviklet seg mye siden den gang. Derfor er det avtalt at hun i starten skal få tid til å bli kjent med vår organisasjon og datasystemer, slik at hun får en god start i jobben.

Vi ønsker henne velkommen som ansatt i klubben og er veldig glade for å ha henne med på laget.

Ta godt imot henne!

Årets første signering, Siw signerer for Gossen Idrettslag...

Mvh Hovedstyret

Til alle i Gossen IL,
Gossen Idrettslag vil med dette informere om at vi har mottatt oppsigelse fra Daglig leder, Torstein Mordal Jelsa. Torstein hadde lyst på en ny utfordring og valgte da å si opp sin stilling. Torstein vil fungere i nåværende stilling i oppsigelsestiden og etter nærmere avtale med hovedstyret.
Hovedstyret i Gossen Idrettslag har stor forståelse og respekt for det valget Torstein har tatt og ønsker å takke for den gode jobben han har gjort som daglig leder, sportslig leder og A-lags trener. Torstein har vært veldig viktig for den sportslige utviklingen av klubben og vi vet at mange vil savne han. Vi ber om at medlemmene respekterer og støtter Torstein i det valget han har tatt og gir han en god avslutning her i Gossen IL fram mot siste arbeidsdag.
Vi ønsker Torstein lykke til med nye utfordringer, og han er alltid velkommen hos oss i Norges triveligste idrettslag!
Hovedstyret vil umiddelbart starte arbeidet med å erstatte daglig leder, sportslig leder og A-lags trener. Vi vil informere fortløpende etterhvert som vi får fylt de forskjellige rollene.
På vegne av styret,
Roger Øien, Styreleder GIL

Nå nærmer det seg første avspark på denne tradisjonelle turneringen inne i ærverdige Aukrahallen!

ved å trykke på denne linken så kan du følge med når alle kampene skal finne sted: https://www.profixio.com/matches/sbm-aukracup-2019

 

Håper det kommer mange folk for å ta del i denne store begivenheten 🙂

 

Peisa på!