Hopp til innhold

Årsmøte 2020

Lenke

ÅRSMØTE GOSSEN IDRETTSLAG

Torsdag 12.mars 2020 kl. 18.00 i Aukrahallen

SAKLISTE
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede.
Sak 2: Godkjenning av innkalling, saklisten og forretningsorden.
Sak 3: Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
Sak 4: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppemeldinger.
Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Sak 6: Behandle forslag og saker.
Sak 7: Fastsette medlemskontingent
Sak 8: Vedta idrettslagets budsjett 2020
Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 10: Valg

Saker meldes innen 26.02 til: Post@gossen-il.no

Alle medlemmer i Gossen IL er velkommen!