Hopp til innhold

Årsmøte 08.03.2016

ÅRSMØTE

8.mars 2015 kl. 19.00 i møterommet på Tribunebygget.

 

Sakliste: 1. Åpning av Leder

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av 2 stk til å signere protokoll (daglig leder skrivere referat)
  3. Årsmelding 2015
  4. Regnskap 2015
  5. Budsjett 2016
  6. Innkomne forslag
  7. Valg
  8. Avsluttning av årsmøte

 

Alle medlemmer i Gossen IL er velkommen