Hopp til innhold

Vil du bli med på laget?

Gossen ILs årsmøte er satt til onsdag 28.februar, men vi mangler fremdeles personer til flere sentrale verv i styret. Et årsmøtevalgt hovedstyre er en absolutt forutsetning for at det skal være lovlig drift i idrettslaget.

- Ønsker du å lære mer om hvordan organisasjoner driftes?
- Ønsker du med tid å stunder en lederstilling i det private, stat eller kommune?
- Ønsker du å bidra til å gjøre Norges triveligste idrettslag enda triveligere?
Da vil et styreverv i Gossen IL gi deg mye nyttig erfaring å sette på CVen.

Vi mangler også frivillige i undergruppene, men det viktigste for oss nå er å få på plass personer til følgende verv: Nestleder, leder fotball og to styremedlemmer.

Styrets hovedansvar er å sørge for at Gossen ILs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet. I tillegg sørge for at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. Styret er ansvarlig for å utnevne ansvarlige for barneidretten og politiattestordningen og følge opp at disse blir overholdt, samt etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse. Styret vil være sentral i kvalitetsklubbarbeidet som pågår i disse dager. En del oppgaver er delegert til daglig leder som også ivaretar daglig drift.

Er du ny her er dette arbeidet en fin måte å bli kjent med folk. De som sitter i valgkomiteen og hovedstyret i idrettslaget har ikke full oversikt over alle på øya, og kanskje har du gått «under radaren» hos oss. Kjenner du noen potensielle kandidater? Tips oss!

Kontaktperson i valgnemnda:
Arnstein Rød
99 57 26 90 | Arnstein.rod@shell.com