Hopp til innhold

Årsmøte 2017

ÅRSMØTE 2017
8. mars kl 18:00 i tribunebygget ved Riksfjord stadion

SAKLISTE
Sak 1: Godkjenning av innkalling
Sak 2: Valg av dirigent, sekretær og to til å signere protokollen
Sak 3: Behandle årsmelding
Sak 4: Kontingent
Sak 5: Regnskap 2016 / Budsjett 2017
Sak 6: Innkomne saker
sak 7: organisasjonsplan og valg