Årsmøte 2017

GIL logo

ÅRSMØTE 2017

8. mars 2017 kl 18:00 i tribunebygget ved Riksfjord stadion.

SAKLISTE

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Valg av dirigent, sekretær og to til å signere protokollen

Sak 3: Behandle årsmelding

Sak 4: Kontingent

Sak 5: Regnskap 2016 / Budsjett 2017

Sak 6: Innkomne saker

sak 7: organisasjonsplan og valg